Bijscholingen en studiedagen

Ondersteuning van een hoog karaat

Nascholingsaanbod voor ondersteuners en ondersteuningsteams.

Inhoud

Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Maar wie ondersteunt hen? Deze nascholing versterkt je om ondersteuning van een hoog karaat te realiseren voor alle leerlingen. Door in te zetten op samenwerking met diverse partners kom je daarbij tot een kwadraat aan mogelijkheden. Je leert jezelf en je team versterken

 • In het ondersteunen van leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolteams,
 • In het samenwerken en samen leren met collega-ondersteuners,
 • In het samenwerken met verschillende partners van het ondersteuningsnetwerk? We vertrekken van eigen leervragen of doelen in je ondersteuningsteam over
 • Ondersteuning aan leerlingen vanuit een handelingsgerichte visie
 • Expertise, taken en rollen in het profiel van de ondersteuner
 • Samenwerking met alle betrokken partners rondom leerlingen
 • Ondersteuning van leerkrachten en schoolteams bij kwaliteitsvol inclusief onderwijs
 • Samenwerken en samen leren met collega’s in het ondersteuningsnetwerk We gaan aan de slag met een vorm van praktijkonderzoek.
 • Je benut hulpbronnen zoals eerder opgedane kennis, vaardigheden, ervaring en relevante kaders binnen onderzoek en onderwijs.
 • Je betrekt collega’s en diverse netwerkpartners en maakt samen de vertaalslag naar de praktijk
 • Je gaat aan de slag met de inzichten in de ondersteuningspraktijk.
 • Je deelt wat je leert met elkaar en communiceert erover in je netwerk.

Programma

Het aantal bijeenkomsten en de leerdoelen stem je af in een voorafgaand gesprek met de nascholer (telefonisch of via een videogesprek). Professionalisering heeft volgens onderzoek meer impact als je voldoende vaak samenkomt onder intense, kwaliteitsvolle begeleiding (Merchie e.a., 2015). Daarom bevelen we een traject aan van 3 tot 7 bijeenkomsten, gespreid overheen het jaar. Daarnaast is ook een eenmalige vorming, personeelsvergadering of studiedag mogelijk.

Lesgevers

Naargelang de gevraagde expertise een lesgever van

 • De banaba Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend Leren of Schoolontwikkeling
 • De Educatieve Bachelor Kleuter-, Lager of Secundair Onderwijs
 • Eventueel in samenwerking met een begeleider van de pedagogische begeleidingsdienst

Brochures

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden