Inhoud

We knopen als start aan bij de Sociaal werk conferentie. We bekijken hoe de politieke opdracht van het sociaal werk hier werd omschreven, op welke manieren het politiserend werken door de panels van praktijkwerkers werd ingevuld en welke kansen en beperkingen voor die opdracht werden geformuleerd. Verder gaan we in op volgende vragen:

 • Waarom is politisering ‘terug van weggeweest’ in het sociaal werk?
 • Wat betekent politisering als krachtlijn voor het sociaal werk (Sociaalwerkconferentie). Welke kansen en moeilijkheden biedt deze invulling?
 • Welke ruimte is er voor politiserend sociaal werk in een ‘postpolitieke’ samenleving?
 • Wat is de kern van het concept ‘politisering’?
 • Hoe kunnen mensenrechten een grondslag vormen voor politisering in het sociaal werk?
 • Wat betekent politisering van en in het sociaal werk in de praktijk: hoe krijgen praktijken van politisering vorm in het sociaal werk, hoe zorgen praktijken van onderuit of buitenaf voor politisering van het sociaal werk?
 • Hoe reageren het middenveld, de overheden en de markt op politiserende initiatieven in het sociaal werk?

Aanpak

 • We kijken mee achter de schermen van de Sociaalwerkconferentie. Bevoorrechte waarnemers vertellen hoe politisering naar boven kwam uit de werkgroepen met veldwerkers, hoe dit in de conferentie en het rapport verder werd uitgewerkt, welke kansen en bedreigingen werden geformuleerd.
 • We krijgen duiding bij het concept politisering, zowel algemeen als meer specifiek voor en in het sociaal werk.  We besteden specifieke aandacht aan de betekenis van mensenrechten.
 • We denken na over de (on)mogelijkheid van politiserend sociaal werk vanuit het kader van de postpolitieke samenleving. We vragen ons ook af welke invloed het neoliberalisme, niet enkel als duidelijke ideologie maar vooral als sluipend discours, kan hebben op die politiserende rol.
 • Praktijkverhalen verhelderen wat politisering in en van het sociaal werk kan betekenen
 • In gesprek met leidinggevenden, beleidsmakers en spelers uit de markt en het middenveld onderzoeken we hoe de ruimte voor politiserend sociaal werk kan worden beperkt, of verruimd.

Evaluatie

Tijdens een mondelinge proef peilen we naar de kerninzichten verworven tijdens deze verkennende module.

Deelnemers aan de bijscholing hebben de keuze om al dan niet deel te nemen aan de evaluatieproef.

 • Wie de bijscholing volgt, zonder deel te nemen aan de proef verwerft een attest van deelname.
 • Wie slaagt voor de proef, verwerft een certificaat van bijscholing.

Het certificaat van bijscholing geeft recht op een vrijstelling voor het gelijknamige opleidingsonderdeel voor wie binnen de 3 jaar het postgraduaat volgt.

Docenten

Rudi Roose (UGent) en Bart Van Bouchaute (Arteveldehogeschool) met medewerking van Fleur Van Oyen (Uit de Marge), Hans Grymonprez (AP Hogeschool), Pascal Debruyne (Odissee Hogeschool), Raf Debaene, Nele Vanderhulst (Socius)