Let's STEM together!

Science, technology, engineering and mathematics (STEM) zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Via STEM-academies krijgen kinderen en jongeren ook buiten de schooluren de kans om (beginnende) STEM-concepten te ervaren, 21e eeuw vaardigheden te oefenen, en STEM-geletterdheid te verwerven. Toch is de bekendheid, spreiding en toegankelijkheid van buitenschoolse STEM-initiatieven nog niet optimaal voor elk kind in Vlaanderen. “Let’s STEM together!” is een uitnodiging om hier samen, actief en duurzaam verandering in te brengen!

We focussen op gemeenten in Oost-Vlaanderen waar het STEM-aanbod voor kinderen tussen 3 en 12 jaar momenteel nog beperkt is. We inventariseren en promoten bestaande initiatieven die nog weinig bekend zijn. We verruimen en verrijken het aanbod van bestaande STEM-academies. Ook creëren en  implementeren we aanvullende STEM-initiatieven in nieuwe, laagdrempelige contexten. We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals kinderen uit kansarme gezinnen, meisjes, kinderen met leerstoornissen, ASS, lichte motorische problemen en hoogbegaafde kinderen. Om dit te realiseren, brengen we diverse samenwerkingen tot stand en bouwen we een breed netwerk op met diverse partners.

STEM-academie Arteveldehogeschool coördineert het project vanuit de lerarenopleiding kleuter, lager en secundair onderwijs en de opleiding PJK: opvoeding en coaching. De hogeschool werkt nauw samen met STEM-academie Fablab Astertechnics. Ook gaan we partnerschappen aan met een reeks organisaties met expertise   in   STEM   (zoals   bestaande   STEM-academies,    natuureducatieve    centra),    het    bereiken van onze doelgroepen (zoals De Katrol vzw, Huis van het kind) en organisaties die kunnen bijdragen aan het verbreden en verspreiden van de inzichten van dit project (bv. HoGent en Odisee).

We zullen een partnerschap opzetten dat erin slaagt moeilijk te bereiken doelgroepen aan te spreken met gevarieerde en creatieve STEM-activiteiten. Deze activiteiten zullen we breed uitrollen in de regio ten noorden en ten zuiden van Gent. Bijkomend willen we de inzichten hoe deze doelgroepen kunnen bereikt worden (wat zijn de succesfactoren en de drempels?) delen met de partners en andere netwerken in Vlaanderen. Zo geven we meer kinderen de kans om hun intrinsieke interesse in (beginnende) STEM-concepten te verdiepen.

Concrete doelen:

  • Geografische regio: focus buiten de centrumsteden
  • Laagdrempelige contexten creëren
  • Diverse duurzame samenwerkingen
  • Aanbod STEM-academies verruimen
  • Creëren van een lerend netwerk

Dit project is een samenwerking tussen Arteveldehogeschool en Fablab Astertechnics. Het project is tot stand gekomen met steun van VLAIO.

Promofilmpje Let's STEM together