WOW’s staat voor ‘Wonderwel schakelen tussen Onderwijs en Welzijn’. Vanuit een streven naar een inclusieve samenleving, gaan steeds meer leerlingen met zorgnoden naar het reguliere onderwijs. Het gaat hierbij om leerlingen met een beperking, met een psychische kwetsbaarheid, een moeilijke thuissituatie, gedrags- en emotionele problemen. Volgens het zorgcontinuüm heeft de school hierbij de taak om zelf basiszorg en verhoogde zorg aan te bieden. Bij nood aan uitbreiding van zorg worden CLB en eventueel andere externe diensten betrokken. Steeds meer leerlingen doen beroep op deze uitbreiding van zorg.

In een tweejarig praktijkgericht onderzoeksproject werd via design research de praktijk van leerlingenbegeleiding bij leerlingen in verhoogde zorg onder de loep genomen. Via een jaartraject met leerlingenbegeleiders secundair onderwijs en met extra input van leerlingen(vertegenwoordigers), ouders en hun vertegenwoordigers en CLB-medewerkers hebben wij de complexiteit van die praktijk op tafel gebracht en bespreekbaar gemaakt. Wij zijn samen op zoek gegaan hoe er kwalitatiever kan worden samengewerkt tussen leerlingenbegeleider, leerling, ouders, leerkrachten, CLB-medewerker en andere partners. Telkens weer kwam het grote belang van reflectie en communicatie als sleutel naar boven.  

Leerling- en ouderparticipatie, interne– en externe samenwerking, preventief werken en de eigen rol als leerlingenbegeleider werden naar voor schoven als centrale elementen. Zowel individuele casussen, als algemene zorgthema’s werden behandeld waarbij de impact op de praktijk en op het zorgbeleid werd geanalyseerd. Elk van de centrale elementen roept heel wat vragen, spanningen, suggesties en uitdagingen op en vraagt dus reflectie en gesprek.

Als resultaat van het onderzoek  hebben wij een reflectietool met quotes, reflectievragen en visualisatieoefeningen ontwikkeld die door de leerlingenbegeleiders uitgetest en bijgestuurd werd.  Deze tool stimuleert en faciliteert het denken en spreken over zorg voor zowel een individuele leerling als over zorg op beleidsniveau. Het faciliteert de discussie, dialoog en helpt twijfel te genereren, om zo bewust en participatief te handelen en een zorgbeleid op school vorm te geven.

zorg op school

 

Bestel de reflectietool

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Toelichting reflectietool

Zorg op school: waarom? voor wie? hoe?
zorg op school

Reflectietool (voorbeeld)

Een uitgewerkt voorbeeld voor het gebruik van de reflectietool
zorg op school

Ondersteuningsmateriaal reflectietool

Sjablonen te gebruiken bij de reflectietool. De reflectietool zelf kan je bestellen via bovenstaande bestelknop.
zorg op school