Werkplekleren

Je moet het een vakman niet vertellen: al doende leert men. Al in de middeleeuwen kreeg men een vak in de vingers bij een meester. Maar vandaag beoefen je een stiel zeker ook met je hoofd. Om dat hoofd op professionele wijze te vullen, slaan werkgevers en onderwijsinstellingen de handen in elkaar via werkplekleren. Een stage, dus? Neen. Een werkplekstudent staat met één been in de campus en met het andere op de werkvloer. In blokken van enkele weken, tot twee jaar lang als dat kan. En jij vormt hem of haar samen met ons tot jouw ideale kandidaat.

Wat is werkplekleren?

"Werkplekleren is een overkoepelende term. Onder werkplekleren worden leeractiviteiten begrepen die gericht zijn op het verwerven van algemene of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is. De term ‘werkplekleren’ wordt dus vanuit het Vlaamse onderwijsbeleid ruim geïnterpreteerd, en het omvat verschillende mogelijke verschijningsvormen. Ook in de Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen, wordt de arbeidssituatie ruim ingevuld." (ODIN Vlaanderen, 21 april 2020)

 

Algemene info over werkplekleren

 

Ik ben kandidaat-werkplek

Als accountantkantoor Van Coile & Partners waren we het gewoon om te werken met bachelorstudenten en zijn met een afwachtende houding aan het werkplekleren van de graduaatsopleiding Accounting Administration begonnen. Maar we zijn heel blij dat we deze stap gezet hebben, op deze manier leerden we een heel gemotiveerde student kennen. Hij past in ons team, leert snel bij en is oprecht geïnteresseerd in alles wat met boekhouding en fiscaliteit te maken heeft. We kijken ernaar uit om hem vanaf 1 juli tot onze vaste medewerkers te rekenen.
Petra Schietecatte – Bestuurder Van Coile & Partners

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden