Onze aanpak

De Arteveldehogeschool staat aan de wieg van de unieke opleiding Mondzorg. Die is opgebouwd rond drie leerlijnen. Dankzij onze samenwerking met de Universiteit Gent kan je aan de slag in haar uitstekend uitgeruste praktijkruimtes.

Naast de klassieke hoor- en werkcolleges is er heel wat ruimte voor practica en casuïstiek. Je docenten zijn niet alleen je lesgevers, maar ook je coaches. Vanuit een degelijke praktijkkennis begeleiden ze je stap voor stap naar het werkveld.

Onze 3 leerlijnen

Mondgezondheid: preventie en zorg

Deze leerlijn omvat theoretische vakken, casuïstiek en stage. De biomedische wetenschappen vormen een fundamenteel deel. Je leert ook hoe je een duurzame gedragsverandering bij patiënten realiseert.

Kwaliteit en innovatie

Vanuit een onderzoekende houding leer je je eigen leerprocessen, de kwaliteit en de organisatie van de verleende mondzorg verbeteren. Daarvoor baseer je je op een stevige wetenschappelijke vorming en eventuele internationale ervaringen.

Communicatie en organisatie

Deze ondersteunende leerlijn traint je om te communiceren met patiënten en professionals in een interdisciplinaire en multiculturele context. Je focust ook op een juridisch correcte administratie en de organisatie van je eigen werkomgeving.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

Het eerste jaar is opgebouwd rond de mondzorg in de preklinische praktijk. Je bestudeert niet alleen het lichaam en de mond en het hoofd en de hals, maar ook de motivatie en het gedrag van mensen. Zo leer je de dagelijkse gewoonten op het vlak van mondhygiëne bijsturen.

Daarnaast verdiep je je in infectiepreventie, materialen en producten, cariologie en paradontologie. Ten slotte leer je communiceren met de patiënt en doe je via een kijkstage een eerste praktijkervaring op.

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt gemiddeld 20 uur les per week. Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden ... Alles samen investeer je zo’n 40 tot 45 uur per week in je opleiding.

Krijg ik les in grote groepen?

Voor algemene vakken zoals Hoofd en hals, Motivatie en gedrag ... krijg je meestal les in de volledige groep, eventueel in een aula. Voor vakken waarbij je zelf aan de slag gaat en de praktijk oefent, zoals Casuïstiek en Communicatie met de patiënt, werk je in kleinere lesgroepen van 20 à 25 studenten.

Wat volgt in het tweede en derde jaar?

In het tweede jaar staat de patiënt in de klinische praktijk centraal. Je gaat dieper in op wat je in het eerste jaar geleerd hebt en krijgt vakken als Voeding en mondgezondheid, Gezondheidspromotie en Medische beeldvormende technieken.

Ethisch redeneren en reflecteren en Sociologische vraagstukken doen je dan weer stilstaan bij de grote inhoudelijke vragen. In beide semesters steek je ook zelf de handen uit de mouwen tijdens een stage.

Het derde jaar draait volledig rond het beroep en de professionele praktijk. Je zoomt in op kwaliteitszorg, wettelijke regelingen en mondzorg bij bijzondere doelgroepen, en voor Professionele ontwikkeling werk je aan je eigen portfolio. Je kiest ook een keuzevak en volgt samen met studenten uit het buitenland International project in interdisciplinary health promotion. Als sluitstuk van je opleiding schrijf je je bachelorproef en loop je je afstudeerstage.