Praktijk, stage en bachelorproef

Samen in een team met de tandarts

Een goede patiëntenzorg gebeurt in team. Je zal veel samenwerken met de tandarts, daarom wordt er in elk jaar een opdracht uitgewerkt samen met de Master Tandheelkunde van de UGent. 

Praktijk

We kiezen bewust voor een sterke uitbouw van werkplek- en ervaringsgericht leren. Daarom integreren we de theorie zo veel mogelijk in levensechte situaties. In het eerste jaar werk je ‘op fantoom’: je gaat, in een veilige omgeving, aan de slag met realistisch nagemaakte mondmodellen. Daarna oefen je je technische en mondelinge vaardigheden op medestudenten en een simulatiepatiënt.

Jullie studeren in Gent, dus ook met Gezonde Stad Gent werken we samen in een project binnen de stuurgroep mondzorg

https://gezonde.stad.gent/stuurgroep-mondzorg

Stage

In het eerste jaar loop je een kijkstage, in het tweede jaar duik je de realiteit in. Dan loop je stage in het  het UZ Gent of in partnerinstellingen. Je werkt samen met tandartsen en maakt zo kennis met de beroepspraktijk.

In het derde jaar loop je een klinische stage, een stage bij bijzondere doelgroepen en een stage integrale zorg. Die vinden plaats in een zorgorganisatie, privépraktijk van een tandarts of preventieve zorgcontext van een CLB, woonzorgcentrum of school.

Bachelorproef

Met je bachelorproef bewijs je dat je een specifiek onderwerp grondig, kritisch en evidence-based kan uitwerken. Je krijgt een concrete opdracht voor een bedrijf of organisatie, bijvoorbeeld dienstverlening of een onderzoek dat uitmondt in een advies of nieuw product. Samen met je interne en externe promotor kom je zo tot nieuwe inzichten in de mondgezondheid