Exploratie van Zelf-ontwikkelende Levenslang Lerende Ecosystemen

Technologische en demografische evoluties dwingen ons om na te denken hoe we willen leven, leren en werken in de toekomst.

Talenten van outliers onbenut!

Leren, werken en vrije tijd blijven nog te vaak binnen een bepaalde levensfase (respectievelijk door jongere, volwassene en gepensioneerde) waarbij de competenties en talenten van deze leeftijdsgroepen te weinig uitgewisseld of overgedragen worden.

De klassieke schotten tussen de levensfasen blijven structureel en top-down bewerkstelligd. Binnen die levensfasen zien we ook dat er 'outliers' zijn, burgers die buiten het systeem vallen, omwille van het ontbreken van een diploma, werk, hobby's of vrije tijd. 

Levensbaanbreed leren in een zelfontwikkelend ecosysteem

Met dit project willen we via praktijkgericht onderzoek exploreren en in kaart brengen welke condities en randvoorwaarden (vb. draagvlak, arbeidsrechterlijk, valorisatie van talenten, gemeenschappelijke taal, enz.) nodig zijn om zelfontwikkelende ecosystemen op lokaal niveau te kunnen oprichten waar diverse stakeholders (scholen, bedrijven in profit/non-profit, overheden, verenigingen, opleidingsverstrekkers, verenigingen, burgers,...) met elkaar in verbinding staan om levensbaanbreed leren mogelijk te maken. En wat maakt dat dit systeem op termijn zelfontwikkelend kan blijven?

Spreken we allemaal dezelfde taal?

We willen ook nagaan of de vele initiatieven die reeds bestaan in verband met levenslang leren, gealigneerd zijn en aansluiten op elkaar. Spreken ze dezelfde taal, gebruiken ze gelijkaardige methodes en valideren ze de aangeleerde talenten? Zo niet, kan een ecosysteem of community daarbij helpen? 

Dit PWO-onderzoek duurt één jaar en kadert in de transitieprioriteiten binnen de "visie 2050" van de Vlaamse Regering. Het projectteam is samengesteld uit twee expertisenetwerken van Arteveldehogeschool: Business & management en Mens & maatschappij.