Ready2stay

Een ESF-project waarbij Arteveldehogeschool, Pedagogie van het jonge kind en iDROPS de handen in elkaar slaan.

De centrale uitdaging binnen dit project is het voorkomen van uitval en uitstroom bij kinderbegeleiders die zonder formele werkervaring in de groepsopvang van baby’s en peuters gestart zijn in de functie van kinderbegeleider.

Binnen dit project gaan wij na wat startende begeleiders van de groepsopvang van baby’s en peuters nodig hebben om kwaliteitsvol en duurzaam in de groepsopvang te blijven werken?

 

We werken vanuit Human- Centered Design (HCD) (IDEO D. Kelly, 2011). Bij een HCD proces wordt de doelgroep (in dit geval de startende kinderbegeleiders van de groepsopvang) centraal gesteld en empowered om zelf oplossingen aan te reiken en te ontwikkelen voor het omliggende systeem. Hiervoor worden de noden en uitdagingen van de doelgroep in kaart gebracht en vervolgens oplossingen op maat ontworpen.