Praktijk, stage en bachelorproef

Stage

Pedagogie van het jonge kind is een heel praktijkgerichte opleiding. We werken met een lintstage en een blokstage. Bij de lintstage loop je elk academiejaar vanaf november een dag per week stage in een stagevoorziening. Je voert ook opdrachten uit die verbonden zijn aan het vak dat je op dat moment volgt.

De blokstages zijn periodes waarin je volledige weken stage loopt. In het eerste jaar gaat het om twee keer twee weken, in het tweede jaar om twee keer drie weken, telkens rond de herfst- en paasperiode.

De blokstage in het derde jaar is je afstudeerstage. In het voor- of najaar loop je vijftien weken stage.

De opleiding bepaalt waar je stage loopt. Uiteraard houden we rekening met je leerproces en woonplaats, zodat de verplaatsing haalbaar is. De settings waarin je stage kan lopen, zijn erg verschillend: van kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en diensten voor onthaalouders tot centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, opvoedingswinkels, inloopteams en alle organisaties die de meerwaarde van een pedagogisch coach inzien.

Op onze stagewebsite vind je meer info en kan je je ook aanmelden als stageplaats.

Bachelorproef

In het laatste jaar van de opleiding werk je voor de bachelorproef een eigen praktijkgericht onderzoek uit, meestal gelinkt aan afstudeerstage. Je toont dat je in staat bent om als pedagogisch professional te innoveren op basis van onderzoekend handelen en onderbouwde inzichten binnen een innoverend project.

Het resultaat is een zakelijke tekst, een documentatieposter en een mondelinge presentatie.