Iets voor jou?

Overweeg je Vroedkunde te studeren, maar twijfel je of het echt iets voor jou is? Onderstaande checklist helpt je op weg.

Instroomgesprek?

Voor de opleiding Bachelor in de Vroedkunde worden geen instroomgeprekken georganiseerd.

Heb ik wetenschappelijke voorkennis nodig?

Dat hoeft niet. Kennis van biologie, chemie en fysica is een pluspunt, maar geen noodzaak. We houden rekening met de verschillende startniveaus van onze studenten.

Aangezien je als vroedvrouw een medisch beroep uitoefent, verwachten we wel een wetenschappelijke ingesteldheid. Om de medische literatuur goed te begrijpen én continu op te volgen, is een basiskennis van het Engels belangrijk.

Welke karaktereigenschappen heb ik best?

Van een vroedvrouw wordt heel wat verwacht. Je bent verantwoordelijk, sociaal, communicatief vaardig en zelfstandig. Omdat je het aantal bevallingen nu eenmaal niet kan voorspellen, vereist het beroep ook een flexibele opstelling qua dagindeling en vakantieregeling.

Hoe snel sta ik in het ziekenhuis?

Na het eerste semester heb je al een observatiestage in het ziekenhuis én een theoretisch en prakijkexamen achter de rug. Je vliegt er dus meteen in. Zo kan je snel inschatten of de opleiding iets voor jou is.

Enkele aandachtspunten

  • Een goede leerstrategie, inzet en motivatie die steunt op een juiste inschatting van het beroep geven een optimale kans tot slagen.
  • Een grote interesse in exacte wetenschappen, het geboorteproces, gezondheidseducatie en zorgethiek is nodig. We verwachten ook dat je geïnteresseerd bent in humane wetenschappen. Als vroedvrouw moet je rekening leren houden met diversiteit: andere belevingen en waarden rond seksualiteit, vruchtbaarheid en geboorte.
  • Het is belangrijk dat je in staat bent om zelfstandig informatie te verwerven en te verwerken. In je opleiding moet je bv. in reflectieverslagen en feedbackformulieren beschrijven hoe je leerproces vordert en welke doelstellingen je vooropstelt.
  • De startcompetenties sluiten nauw aan bij de eindtermen van de derde graad van het secundair onderwijs. Aangezien we wetenschappelijk onderbouwd te werk gaan, omvat het studiemateriaal anderstalige artikelen en een Engelstalig handboek. We houden uiteraard rekening met de verschillende startniveaus van onze studenten.

Meer weten over het beroep?

Check zeker de website van de beroepsvereniging Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. Je kan daar ook een test invullen die je helpt bij je studiekeuze.

Wanneer start het academiejaar?

We starten met een introductiedag op maandag 16 september 2019.