Wat is een bijzonder statuut?

Dankzij de toekenning van een bijzonder statuut kunnen studenten die redelijke aanpassingen nodig hebben bepaalde faciliteiten krijgen aan de Arteveldehogeschool. Deze faciliteiten omvatten maatregelen die mogelijke hindernissen in het studietraject opvangen, op vlak van onderwijs- en evaluatieactiviteiten.

Faciliteiten op het vlak van onderwijsactiviteiten hebben betrekking op het volgen van les, studiemateriaal, taken, opdrachten, bachelorproef en stages; kortom het volledige studietraject en –programma. Enkele voorbeelden van toegekende onderwijsfaciliteiten:

  • De mogelijkheid om de onderwijsactiviteiten vroeger te verlaten
  • Het gebruik van compenserende software bij leerstoornissen
  • Het digitaal ter beschikking stellen van studiemateriaal

Faciliteiten op het vlak van evaluatieactiviteiten hebben betrekking op de vorm, het verplaatsen en het spreiden van examens. Enkele voorbeelden van examenfaciliteiten:

  • Extra tijd voor het afleggen van een schriftelijk examen
  • Extra voorbereidingstijd bij een mondeling examen
  • Het afleggen van examens in een aparte examenruimte

Elke situatie is uniek en kan om andere oplossingen vragen. Het verkrijgen van de faciliteiten gebeurt daarom steeds op maat en dialoog met de verschillende actoren. De sleutelpersoon in de aanvraag is de diversiteitscoach van de opleiding.

Hier vind je de specifieke procedures per doelgroep: