Aanbod Stuvo

Moeite om de eindjes aan mekaar te knopen?
Hoge studiekosten?
De huur van je kot is een serieuze kost?
Je wordt thuis niet financieel gesteund?
Je ouders hebben het niet breed, er is een scheiding, loonbeslag, onvoorziene kosten?
Je wil graag op buitenlandse stage maar vreest dat dit boven je budget gaat?

Naast een eerlijke kijk op het studentenbudget zorgen we ook voor concrete hulp door het toekennen van:

Elke situatie wordt afzonderlijk bekeken en we bieden een oplossing op maat.

Werkwijze:

Bekijk het aanbod, download een aanvraagformulier en vul het volledig in. Sla het document eerst op en handteken dan digitaal. Je kunt kiezen om thuis te handtekenen via een identiteitskaartlezer en pincode, maar dit kan ook bij de stuvomedewerker van je opleiding. De gevraagde bijlagen scan je in, de verschillende bladzijden van 1 document  graag in 1 file.

Maak dan een afspraak met je stuvomedewerker, het aanvraagformulier en de bijlagen breng je mee op stick of mail je vooraf door.

Voorschot studietoelage Vlaamse Overheid

De start van het academiejaar kan een aanslag op je portemonnee zijn, veel kosten en nog geen studietoelage op je rekening... Bij ons kun je kosteloos een voorschot krijgen waarbij het bedrag automatisch wordt afgetrokken van je studietoelage. Dit aanbod blijft geldig zolang je studietoelage niet op je rekening staat.
Voor academiejaar 2020-2021: Download hier het aanvraagformulier.

Vermindering op het inschrijvingsgeld

Wil je inschrijven aan een verminderd tarief? Lees dan best 'Wat kost studeren?'. Heb je geen recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid omwille van studieredenen (geen krediet meer), dan kun je het verminderd tarief betalen als je voldoet aan de financiële en nationaliteitsvoorwaarden van de Vlaamse Overheid.

Voor academiejaar 2019-2020: download hier het aanvraagformulier.

Voor academiejaar 2020-2021: download hier het aanvraagformulier.

Toelagen studentenvoorzieningen

Ondersteuning studiekosten

Indien gerechtvaardigd op basis van je situatie en budget, kan je van ons een toelage voor (een deel van) je studiekosten ontvangen. Je kan dit beschouwen als een beurs: je moet het bedrag niet terugbetalen. Krijg je vanuit de opleiding het advies om sessies voor logopedie of dyscalculie te volgen, dan kan je mogelijk een tussenkomst ontvangen.
Voor academiejaar 2020-2021: Download hier het aanvraagformulier.
Verzamel alle mogelijke bewijzen van je gemaakte studiekosten of voorzie een raming.

De kottoelage 

Is een soort beurs voor de kotstudenten die voldoen aan 2 voorwaarden: je hebt een huurcontract voor een kot van minimum 8 maanden EN je bent beursstudent, bijnabeursstudent of niet-beursstudent waarbij het inkomen maximum 7500 euro boven de maximumgrens ligt om een studietoelage van de Vlaamse overheid te ontvangen. Ook studenten met een leefloon kunnen een kottoelage aanvragen.

Meer info en een digitaal aanvraagformulier voor het academiejaar 2020-21 kun je vanaf 17 november 2020 vinden onder het luik "OP KOT".  Je aanvraag moet binnen zijn ten laatste op 1 juni 2021.

Ondersteuning internationalisering

Studies of stage in het buitenland en geen Erasmusbeurs of andere beurs (VLIR/UOS/...)? Mogelijk kom je bij ons in aanmerking voor een toelage! Dit is het geval wanneer je beursstudent of bijna-beursstudent bent of als het jaarinkomen van je ouders max. 7500 euro boven de grens zit om aanspraak te maken op een studietoelage van de Vlaamse Overheid.

Zit je nog met een tekort om je buitenlands avontuur aan te vatten of voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden?  Je kunt bij ons een aanvullende toelage of lening aanvragen. Op basis van je situatie en budget + de uitgaven die het internationaal project met zich meebrengt en je eigen inspanningen (bvb studentenjob) wordt beslist of een (extra) toelage of lening aangewezen is.

Voor academiejaar 2020-2021: Download hier het aanvraagformulier.

Ondersteuning bij aankoop duurzaam studiemateriaal

Pc, laptop, camera of printer nodig voor je opleiding en krap bij kas? Afhankelijk van je situatie en mogelijkheden kunnen we je via een renteloze lening en/of een stukje toelage depanneren. De terugbetaling van de lening start vanaf de eerste maand na aankoop, op een haalbaar tempo. Na het behalen van alle studiepunten van de eerste schijf, kan het Comité studiefinanciering beslissen om een gedeelte van de lening om te zetten naar een toelage.

Voor academiejaar 2020-2021: Download hier het aanvraagformulierScan ook je offerte of factuur in!

Steun bij therapiekosten en trainingen

Wanneer we je doorverwijzen naar een externe therapeut, komen we voor de eerste 10 gesprekken tussen in therapiekosten. Je betaalt zelf €5 per gesprek. Bij verlenging komt Stuvo enkel tussen als het inkomen thuis onder een bepaalde grens valt en wordt de eigen bijdrage verhoogd.

Voor academiejaar 2020-2021: Download hier het aanvraagformulier.

Wanneer je een studententraining of instapcursus wil volgen maar aarzelt omwille van het prijskaartje, kun je dit bespreken met de medewerker studentenvoorzieningen op jouw campus.

 

Renteloze studieleningen

Op lange termijn

Je start de terugbetaling pas na je studies, op het moment dat je een eigen inkomen hebt. Ten laatste 36 maanden na afstuderen of stopzetten studies aan de Arteveldehogeschool, moet het volledige bedrag renteloos terug op onze rekening staan.

Voor academiejaar 2020-2021: Download hier het aanvraagformulier.

Op korte termijn

Als je plots met een financieel tekort zit, kunnen we je zonder veel papierwerk, renteloos en tot maximum 1.000 euro depanneren met een lening. Je betaalt binnen het academiejaar terug volgens een afgesproken betalingsschema. Weet wel dat het een aantal dagen duurt eer de centen op jouw rekening staan! Geen aanvraagformulier nodig, maak een afspraak bij de stuvomedewerker op de campus.