Trajectbeheerders

Business en Management

BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT

trajectbeheerbem@arteveldehs.be
(Bij voorkeur via e-mail) 
+32 9 234 70 68

BACHELOR INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

studyprogrammeIBM@arteveldehs.be
(Bij voorkeur via e-mail)
+32 9 234 77 07

BACHELOR INTERNATIONAL ORGANISATION AND MANAGEMENT

StudyprogrammeIOM@arteveldehs.be
(Bij voorkeur via e-mail) 
+32 9 234 77 07 

BACHELOR ORGANISATIE EN MANAGEMENT

(Voorheen: Officemanagement)
trajectbeheerOFM@arteveldehs.be  
(Bij voorkeur via e-mail) 
+32 9 234 70 77 

GRADUAAT ACCOUNTING ADMINISTRATION

(Voorheen: Boekhouden) 
trajectbeheerGRA@arteveldehs.be
(bij voorkeur via e-mail) 
+32 9 234 70 92 

graduaat MARKETING- EN COMMUNICATIESUPPORT

(Voorheen: Marketing) 
trajectbeheerGRA@arteveldehs.be
(bij voorkeur via e-mail) 
+32 9 234 70 92 

Communicatie, Media en Design

BACHELOR COMMUNICATIEMANAGEMENT 

trajectbeheer.com@arteveldehs.be
(Bij voorkeur via e-mail)
+32 9 234 72 00

BACHELOR GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA

trajectbeheer.gdm@arteveldehs.be
+32  9 234 86 00  

BACHELOR INTERNATIONAL COMMUNICATION MANAGEMENT

trajectbeheer.ICM@arteveldehs.be

BACHELOR INTERNATIONAL GRAPHIC AND DIGITAL MEDIA

trajectbeheer.igm@arteveldehs.be
+32 9 234 86 00

BACHELOR JOURNALISTIEK

trajectbeheer.jou@arteveldehs.be

graduaat PROGRAMMEREN

trajectbeheer.pgm@arteveldehs.be
+32 9 234 86 00

Gezondheid en Zorg

BACHELOR ERGOTHERAPIE

(Bij voorkeur via e-mail)
ann.vandevelde.ergo@arteveldehs.be
+32  9 234 72 45

BACHELOR LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE

myriam.horvath@arteveldehs.be (Logopedie)
+32 9 234 72 07

lieve.debruyne@arteveldehs.be (Audiologie)
+32 9 234 71 64

BACHELOR MONDZORG

thomas.seghers@arteveldehs.be
+32 9 234 71 13 

BACHELOR PODOLOGIE

trajectbeheer.podologie@arteveldehs.be
+32 9 234 71 67

BACHELOR VERPLEEGKUNDE

Maak een afspraak
Mail: Trajectbeheer

An Aerssens
+32 9 234 74 39

Maaike De Maré
+32 9 234 74 47

Kris Hommez
+32 9 234 70 94

Isabelle Ratiau (Afstandsonderwijs)
+32 9 234 74 79

BACHELOR VROEDKUNDE

tania.vandenhove@arteveldehs.be
+32 9 234 71 26

BACHELOR NA BACHELOR CREATIEVE THERAPIE

janna.vanderheyden@arteveldehs.be
+32  9 234 75 63 of +32 485 42 96 64

Onderwijs

EDUCATIEVE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS

mieke.fevery@arteveldehs.be
+32 9 234 88 13
nikolaas.arts@arteveldehs.be (voor SWITCH- en VDAB-traject)
+32  9 234 88 40

EDUCATIEVE BACHELOR LAGER ONDERWIJS

Trajectbeheer

Sven De Maertelaere
+32 9 234 81 61

Jenne De Gendt
+32 9 234 81 63
 

Els Standaert
+32 9 234 81 02

EDUCATIEVE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS (ook voor TRAJECT EXTRA ONDERWIJSBEVOEGDHEID)

liesbeth.rijcken@arteveldehs.be
+32  9 234 82 62

kristin.vandesande@arteveldehs.be
+32  9 234 82 61

VERKORTE EDUCATIEVE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS

sofie.vandamme@arteveldehs.be
+32  9 234 95 94

elke.demuynck@arteveldehs.be (LIO)
+32  9 234 95 83

EDUCATIEf GRADUAAT SECUNDAIR ONDERWIJS

Voor vakspecialisten met minstens 3 jaar ervaring
Trajectbeheer
elke.demuynck@arteveldehs.be
+ 32 9 234 95 83

BACHELOR NA BACHELOR BUITENGEWOON ONDERWIJS 

sofie.michels@arteveldehs.be
+32  9 234 91 58 

BACHELOR NA BACHELOR SCHOOLONTWIKKELING

bart.delathouwer@arteveldehs.be

BACHELOR NA BACHELOR ZORGVERBREDING EN REMEDIËREND LEREN

sofie.michels@arteveldehs.be
+32  9 234 91 58

Mens en Samenleving

BACHELOR PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND

Katrien.Martens@arteveldehs.be
+32 9 234 88 36

BACHELOR SOCIAAL WERK

trajectbeheer.sociaalwerk@arteveldehs.be
+32 9 234 94 44

GRADUAAT INFORMATIEBEHEER: BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF

(Voorheen: Bibliotheek- en informatiekunde)
jan.vanhee@arteveldehs.be
+32 9 234 91 76

graduaat MAATSCHAPPELIJK WERK

nancy.geeraerts@arteveldehs.be
+32 9 234 95 58

graduaat ORTHOPEDAGOGISCHE BEGELEIDING

trajectbeheer.orthopedagogie@arteveldehs.be
+32 9 218 89 39

graduaat SOCIAAL-CULTUREEL WERK

nancy.geeraerts@arteveldehs.be
+32 9 234 95 58

graduaat TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL

hilda.demaere@arteveldehs.be
+32 9 218 89 39