Bijscholingen en studiedagen

Blended Care – Cliëntgericht toepassen van Mindfulness Based interventions  

Deze bijscholing zet in op cliëntgericht blenden van individuele coaching en therapie met online Mindfulness Based Intervention.

Waarom deze opleiding?

Tijdens deze training leer je gebruik maken van de toepassingen uit de Mindfulness Based Interventions  zoals weergegeven in de online tool van VaardigLeven.be.  Ze stellen je in staat om complementair aan de bestaande praktijk van coaching of psychotherapie deze waardevolle tools en technieken te blenden.

Deze mindfulness-based interventies gaan verder dan de gewone 8-weken mindfulness trainingen; ze gaan dieper in op het omgaan met ervaringen. Zo gaan we je veerkracht versterken via compassie-oefeningen, werken met moeilijke emoties via focusing en compassietraining, of werken we via ACT-technieken met moeilijke gedachten. We denken hierbij bvb. aan het gebruik van zelfcompassie, ACT, focusing, …

Leerdoelen

 • Vaardigleven.be al doende verkennen door zelf aan de slag te gaan met de grote verscheidenheid aan oefeningen (audio voor beginners & gevorderden, educatieve filmpjes, zelfreflectie)
 • Indicatiestelling en casusconceptualisatie: mindfulness interventies integreren in je begeleidingen afgestemd op het proces van de hulpvrager: wanneer welke oefeningen wel of niet inzetten.
 • Concepten/vaardigheden leren toepassen en herkennen in de ervaring als hulpverlener en in je begeleiding bij de hulpvrager.
 • Gefaseerd leren werken in het verhogen van de veerkracht en vervolgens het leren in balans brengen van moeilijke emoties
 • Al doende samen oefenen met de hulpvrager, inclusief nabespreking en coaching bij de mindfulness-based oefeningen in het hier en nu, in het werken met gedachten en emoties.

Doelgroep

Voor deze opleiding gaan we ervan uit dat je de basics van mindfulness onder de knie hebt.

Je eigen ervaring in deze vaardigheden is namelijk cruciaal om anderen hierin te kunnen coachen.

Om deze opleiding te mogen volgen dienen er twee voorwaarden voldaan te zijn.

 • We gaan ervanuit dat je voldoende ervaring hebt met de basics van mindfulness en reeds een 8-weken mindfulness training achter de rug hebt. Dit kan zowel een MBSR of MBCT training zijn.
 • Om je ervaring met mindfulness bij je eigen ervaringen te verdiepen, raden we een stilteretraite aan.

Deze twee voorwaarden zitten ook vervat in het opleidingsjaar tot mindfulness-based practitioner.

Praktisch

 • De totale werkbelasting voor deze opleiding, inclusief lessen, is 75 à 90 uur (3 studiepunten).
 • Na slagen voor deze bijscholing ontvangen deelnemers een certificaat van bijscholing en kan je (online) mindfulness based oefeningen integreren in je begeleidingen ter ondersteuning en bevordering van het therapeutische proces bij je cliënt.
 • Wanneer de cursist zich uitschrijft voor de start van de opleiding, dan wordt het studiegeld terugbetaald met uitzondering van 10% van het studiegeld. Eenmaal de opleiding van start gegaan is wordt er geen terugbetaling gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of het tweede semester worden aangeboden.

Over de docent: Annelies De Zaeytijd

Annelies De Zaeytijd is klinisch psycholoog, psychodynamisch psychotherapeut en vergelijkend cultuurwetenschapper. Zij is 20 jaar actief als psycholoog en mindfulness trainer in de geestelijke gezondheidszorg (residentieel, ambulant en suïcidepreventie) en in de bedrijfssector, waar zij tijdens haar 1 op 1 begeleidingen de meerwaarde ondervond van mindfulness-based interventies ter ondersteuning van het therapeutische proces.  Om dit beter in haar begeleidingen te integreren ontwikkelde ze de online leeromgeving vaardigleven.be voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en andere intermediairen (algemene ziekenhuizen, huisartsen, CAW, psychiatrie, …). Zij heeft ervaring in het werken met mensen met burnout, depressie, angststoornissen, psychose, trauma en persoonlijkheidsstoornissen, autisme,…

Wanneer

3 vrijdagnamiddagen, telkens van 13u tot 16u

 • 25 maart 2022
 • 22 april 2022
 • 20 mei 2022

Kostprijs

550 euro BTW incl.
In combinatie met bijscholing "Mindfulness Based Practitioner" of met het Postgraduaat "Human-Centered Organisation" daalt de deelnameprijs naar 300 euro.

contactpersoon

Marijke Van Nieuwenhuyse
Opleidingscoördinator
+32 (0)9 324 75 51
Contacteer via e-mail

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden