Op het eind van de vorming kan je onderwijs voor hoogbegaafden en cognitief sterke leerlingen kwaliteitsvol vorm geven op je school. We werken op een interactieve manier  met ruime inbreng van eigen kennis en ervaringen. Ieder vormingsmoment krijgt een andere focus, vanuit deze focus verkennen we onderzoek en literatuur, als bron van inspiratie.

Programma

Je maakt kennis met:

  • Verschillende modellen rond hoogbegaafdheid.  Deze modellen geven je inzicht in de leefwereld van hoogbegaafden, waardoor je ze sneller herkent in de klas. Je herkent faalangst,  onderpresteren, demotivatie ... bij hoogbegaafde en cognitief sterke leerlingen. 
  • De basisprincipes van onderwijs voor deze cognitief sterke leerlingen. Wat zijn de valkuilen, de misconceptie, wat betekent ‘compacten’ en ‘verrijken’? Je leert verrijkingsmateriaal beoordelen op geschiktheid, waardoor je cognitief sterke leerlingen ondersteunt bij de ontwikkeling van leerstrategieën en leerattitudes. 
  • De basis van Bloom als tool om lessen te differentiëren.
  • De basis van mindset als tool om rond faalangst te werken met hoogbegaafde en cognitief sterke leerlingen.

Doelgroep

De vorming mikt op medewerkers in het onderwijs die zich willen bekwamen in het onderwijs voor hoogbegaafde en cognitief sterke leerlingen. Er wordt aandacht besteed aan leerlingen uit het basisonderwijs en secundair onderwijs.

Lesgevers

Katrijn Pools is als docent verbonden aan de opleiding Educatieve bachelor lager onderwijs van Arteveldehogeschool.
Ze wordt bijgestaan door een gastdocent verbonden aan de opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren van Arteveldehogeschool. Ze is naast master in de educatieve studies, ook expert in hoogbegaafdheid. Ze volgde talrijke opleidingen in binnen- en buitenland rond werken met hoogbegaafde leerlingen.