De opleiding Bachelor in sociaal werk organiseert op donderdag 1 juni 2017 op campus Sint-Annaplein een leerstoel 'politisering in/van sociaal werk. De leerstoel is gericht naar praktijkwerkers, bestuurders en medewerkers uit alle domeinen van het sociaal werk, naar docenten en onderzoekers, studenten sociaal werk en andere geïnteresseerden. We kunnen max. 200 deelnemers ontvangen dus tijdig inschrijven is de boodschap.

Politisering

De maatschappelijke positie van het sociaal werk is vandaag meer dan ooit een focus van debat. De langdurige crisis en herstructurering van de welvaartsstaat wordt nog verscherpt door bezuinigingen. Praktijken van sociaal werk staan onder druk van neoliberale individualiserende benaderingen of communitaristische pleidooien voor vermaatschappelijking. Beide pleidooien vervangen de garantie op sociale rechten door de verantwoordelijkheid van het individu of zijn/haar omgeving. Die ontwikkelingen zorgen voor een hernieuwde aandacht voor ‘structureel’ of ‘radicaal’ sociaal werk.

De leerstoel ‘politisering van/in het sociaal werk’ komt tussen in dit debat. Onze benadering van politisering gaat niet zozeer in op concrete methoden en technieken. Eerder staat de inhoudelijke vraag centraal: wat kan ‘aan politiek doen’ vandaag betekenen voor praktijken van sociaal werk? We begrijpen politisering als een praxis die ‘de gevestigde orde’ bevraagt en verstoort vanuit het besef dat elke maatschappelijke orde telkens opnieuw zorgt voor vormen van ongelijkheid en uitsluiting. Sociaalwerkpraktijken staan precies op die plaatsen waar dat tekort aan democratie aan het licht komt.

Met deze leerstoel willen we fundamentele concepten en benaderingen van politisering en hun betekenis voor het sociaal werk kritisch bevragen. Daarnaast willen we ook concrete processen van politisering in en van het sociaal werk nauwkeurig analyseren in twee centrale dynamieken:

  • Politisering van het sociaal werk

Hier ligt het accent op de dynamiek van onderuit naar de bestaande organisaties in het sociaal werk. Mensen en grass-root organisaties ontwikkelen claims die de bestaande orde in vraag stellen – en dus ook bestaande praktijken in het sociaal werk verstoren …

  • Politisering in het sociaal werk

Hier ligt het accent op de dynamiek vanuit praktijken van sociaal werk naar de bestaande orde. Soms treden praktijken van sociaal werk buiten het bestaande (beleids)kader om de bestaande orde te bevragen …

Programma

De leerstoel brengt een dynamisch programma met een wisselwerking tussen

  • plenaire sessies: lezingen door prof. Margo Trappenburg, Raf Debaene, prof. Stijn Oosterlynck; commentaar bij de studiedag door prof. Rudi Roose; gastoptreden Mong Rosseel
  • keuzesessies waarin politiserende praktijken worden voorgesteld en geanalyseerd: naast Vlaamse cases is er ook een historisch-pedagogische lezing en een internationale case

Bekijk hier het volledige programma!