Inhoud

In deze verdieping op de training  “Succesvol samenwerken met organisaties” focussen we op  het oefenen en trainen van procesvaardigheden die je als begeleider en trekker nodig hebt om een aantal kernprocessen in goede banen te leiden: het verkennen van issues en belangen, het omgaan met meningsverschillen en spanning, het ondersteunen van samenwerkingsklimaat en groepsprocessen.

In deze training wordt beknopt stilgestaan bij enkele kaders en invalshoeken. De grootste aandacht gaat echter naar het trainen en oefenen in de groep. Er is ook veel ruimte voor ervaringsuitwisseling, onderlinge feedback en het bespreken van eigen cases. Na het volgen van deze verdiepende training zal je in spannende samenwerkingssituaties beter het hoofd koel kunnen houden en met meer gemak de gepaste interventies kunnen doen.

Programma

Dag 1

  • De valkuilen en “trollen” op jouw weg identificeren
  • Betekenisgevende gesprekken faciliteren
  • Belangen in gesprek brengen
  • Werken met afwijkende meningen en (inclusieve) besluitvorming

Dag 2

  • Een goed samenwerkingsklimaat creëren
  • Constructief omgaan met spanning, conflict, polarisatie
  • Cases en intervisie

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij samenwerkingsverbanden en graag proces- en begeleidersvaardigheden beter in de vingers wil krijgen. De training staat open voor alle mogelijke sectoren: sociaal werk, onderwijs, zorg en welzijn,… Voorwaarde is wel dat je basis 3-daagse “Succesvol samenwerken met organisaties” gevolgd hebben.

Lesgevers

Veerle Opstaele is  docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van Arteveldehogeschool (docent personeels- en organisatieontwikkeling, docent beleidsbeïnvloedend werken, projectleider diverse praktijkonderzoeken, procesbegeleider externe projecten en dienstverlening).  Zij is sociaal agoog  en werkte vele jaren in de sector samenlevingsopbouw. Veerle is projectleider van diverse projecten rond ‘samenwerken’ en PRONET (Professionalisering van netwerken).


Deze bijscholing ook bij u ter plekke? Contacteer ons vrijblijvend voor een aanbod op maat.

Andere bijscholingen en studiedagen Sociaal Werk Academie: Klik hier voor ons actueel aanbod.

Vooral de mix van oefeningen vanuit Deep Democracy waren een echte meerwaarde. Ik waardeer de integrale benadering die jullie hanteren: boven- en onderstroom, dialoog en structuur." (Ingrid, deelneemster)
Deelnemer 'training Ellebogenwerk'