Graduaat
Orthopedagogie

Ben je behulpzaam, sociaal en empathisch? Wil je kinderen met gedragsproblemen, jongeren binnen bijzondere jeugdzorg, mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking ... dagelijks helpen om hun kwaliteit van leven te verhogen? Als opvoeder/begeleider help je mensen met wonen, werken, leren en vrije tijd. Een dankbaar beroep dat bovendien gegeerd is op de arbeidsmarkt. Werk gegarandeerd dus!

De praktijk is de grootste troef van de opleiding. Al wat je leert kan je onmiddellijk toepassen in je job als opvoeder of op je stageplaats.
Sandra, oud-cursist Graduaat orthopedagogie

Vragen over deze graduaatsopleiding?

Dieter Probst
Campus Tinelstraat

Kom naar ons infomoment voor ouders

Zet jouw zoon of dochter de stap naar het hoger onderwijs? Zit je nog met heel wat vragen en bezorgdheden? Kom dan naar een van onze gratis infosessies.

Lees meer