Postgraduaat

Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

Programma

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.
 

Het postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk bestaat uit 7 modules:

Module Titel module Aantal studiepunten
1 De huisartsenpraktijk: vise, organisatie en communicatie 4 studiepunten
2 Verpleegkundige opvolging van chronisch zieke paiënten, de praktijk 5 studiepunten
4 Patiënten begeleiding, educatie en coaching 5 studiepunten
5 Continuïteit van zorg met multidisciplinaire focus 4 studiepunten
3 + 6

Klinisch onderwijs 1 +2 (=stage),  intervisie

176 u stage = 6 studiepunten
3 studiepunten in module 3 (88u)
3 studiepunten in module 6 (88u)

7 Innovatieproject (paper) 3 studiepunten

 

Module 1: visie, organisatie en communicatie  

 • Wat is de taak van een verpleegkundige in een praktijk, eerste kennismaking met good practices, praktijkvoorbeelden.
 • De eerste lijn is een zorglandschap in volle evolutie: wat is de impact op de huisartsenpraktijk?
 • Taak van de verpleegkundige in ehealth diensten en geïntegreerd elektronisch medisch dossier.
 • Opzoeken van literatuur, beoordelen van literatuur in databanken.
 • Preventie in de huisartsenpraktijk, ziektepreventie (screening en vaccinatiecampagnes) en gezondheidspromotie.
 • Organisatievormen van een huisartsenpraktijk.
 • Onthaalfunctie in een huisartsenpraktijk, communicatie met patiënten. Hoe werk ik als verpleegkundige binnen een multidsiciplinair team volgens richtlijnen, standaarden en protocols.
 • Sterilisatie van materiaal en stockbeheer in de praktijk. Praktische vaardigheden vaak voorkomend in een huisartsenpraktijk.

Module 2: verpleegkundige opvolging van chronisch zieken        

Protocolaire en kwalitatieve aanpak van doelgroepen met chronische problematieken 

 • Cardiovasculair risicomanagement
 • Diabetes (nieuwe medicatie en standaarden in de zorg - zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie)
 • COPD en astma, workshop spirometrie
 • De oudere met multimorbiditeit, werken vanuit casussen, polufarmacie en de rol van de verpleegkundige hierind

Vertrekkende van pathofysiologie en farmacokinetiek en casuïstiek
Wondzorg (basiskennis die je nodig hebt in de huisartsenpraktijk)

Lesdagen: Start september 2020. Academiejaar 2020-2021. Deze datums worden later meegedeeld.

Module 3: klinisch onderwijs 1

 • klinisch onderwijs - stage   
 • Intervisiemoment  

Binnen deze opleiding loop je stage in een huisartsenpraktijk, een multidisciplinaire groepspraktijk,  medisch huis of een wijkgezondheidscentrum en leer je de theorie te integreren in de praktijk. 
Het stagetraject wordt individueel bekeken met cursist, stageplaats en coördinator.  


Module 4: patiëntenbegeleiding, educatie en coaching

 • Juridische kaders: wettelijke aandachtspunten ivm werken als verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.
 • Kwaliteitszorg en Projectmanagement, stapsgewijs verandering doorvoeren in een huisartsenpraktijk.
 • Tools en methodieken om patiënten te motiveren en te coachen  om tot gezonheidsbevorderend gedrag te komen: Motiverende gespreksvoering en communicatietechnieken.
 • Werken met kwetsbare groepen: hoe omgaan met patiënten met een verslaving. 
  Diversiteit in zorg: hoe kan je hier als verpleegkundige in de huisartsenpraktijk mee omgaan.
 • Palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning, good practices.
  Omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheid.

Lesdagen:  start september 2020. Academiejaar 2020-2021. De juiste datums worden later meegedeeld.

Module 5: continuïteit van zorg met multidisciplinaire focus

 • Inter- en transdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn.
  Zorgcoördinatie als verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.
 • Premies en tegemoetkomingen voor patiënten.
 • Hoe ga je om met ethische dilemma’s en existentiële vragen van patiënten als verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.
 • Online hulpverlening: aandachtspunten en mogelijkheden binnen een huisartsenpraktijk .
 • Hoe werken vanuit doelgerichte en persoonsgerichte zorg?
  Afsluitende les Motiverende Gespreksvoering.

! Opgelet in deze module gaan er éénmalig 2 lesdagen samen met de huisartsen in opleiding door op een donderdag en vrijdag (in dezelfde week), deze lessen gaan door op UGent.   

Lesdagen : academiejaar 2020-2021. Juiste datums worden later nog meegedeeld.

 

  Module 6 : klinisch onderwijs 2

  • klinisch onderwijs- stage   
  • Intervisiemoment  
  • Binnen deze opleiding loop je stage in een huisartsenpraktijk, een multidisciplinaire groepspraktijk, medisch huis of een wijkgezondheidscentrum en leer je de theorie te integreren in de praktijk. 

  Het stagetraject wordt individueel bekeken met cursist, stageplaats en coördinator 

  Module 7: Paper 

  Een praktijkgericht innovatieproject uitwerken vanuit evidence based richtlijnen, protocollen, wetenschappelijke literatuur en good practices en in overleg met je stageplaats. 

  Doorheen de modules zijn er voorbereidings- en of verwerkingsopdrachten die de integratie van theorie en praktijk bewerkstelligen. Voorbereidingsopdrachten bereiden je voor op de komende les. Verwerkingsopdrachten laten je aan de slag gaan na de les met de geziene leerstof. De verwerkingsopdrachten kunnen soms deel uitmaken van je paper. 

  Onder voorbehoud van beschikbaarheid van gastsprekers kunnen sommige lessen toch onder een ander modules plaatsvinden.