Begeleiding op maat

‘Elk talent heeft coaching nodig’. Met dit credo investeert de hogeschool in begeleiding op maat.'

Aanbod

De hogeschool staat voor 360° zorgzaamheid voor de studiekiezer, de student en de alumnus en maakt zo haar missie in en voor de samenleving waar. Arteveldehogeschool neemt zowel het leren als het leven van de studenten mee in deze visie. De hogeschool biedt al haar (kandidaat-)studenten begeleiding aan in de domeinen van:

 • Studiekeuze en heroriënteren
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Studiefinanciering
 • Sociaaljuridische begeleiding
 • Traject op maat
 • Bijzonder statuut
 • Studievoortgang
 • Taal
 • Studiemethode
 • Psychosociale begeleiding
 • Training
 • Buitenlandse studie en stage
 • Bemiddeling
 • Verder studeren/solliciteren
 • Mediawijsheid (in samenwerking met het mediatheekteam van de hogeschool)
 • Studeren en ondernemen

Elke student verdient kansen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom ondersteunt Arteveldehogeschool bepaalde studentengroepen via de toekenning van een bijzonder statuut.

Lees meer over het aanbod Begeleiding op maat

Visie

Begeleiding op maat is studenten ruimte geven, kansen geven om te leren, fouten te laten maken en geduldig te remediëren. Het is dus per definitie maatwerk. Met begeleiding op maat wil de hogeschool vooral drempels wegwerken en de studenten leiden tot zelfsturing.

De hogeschool vertrekt vanuit een talentbenadering voor haar studenten vanuit de overtuiging dat iedereen die de competenties heeft en over de nodige intellectuele bagage beschikt om het diploma te behalen, maar omwille van een waaier aan omstandigheden drempels ondervindt, alle kansen verdient om zijn talenten in te zetten.

Tevens wil de hogeschool door deze talentbenadering studenten helpen excelleren tijdens hun studieloopbaan. Door begeleiding op maat neemt de hogeschool, samen met de studenten, zoveel mogelijk drempels weg, zodat voor alle studenten de weg open ligt naar een kwaliteitsvol diploma. Begeleiding op maat is een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle medewerkers (directie, docenten, secretariaatsmedewerkers, studieadviseurs, medewerkers studentenvoorzieningen, leercoaches, taalcoaches, …) en de studenten.

Begeleiding op maat start voor de inschrijving in de hogeschool. Een goede studiekeuze is immers noodzakelijk om succesvol te zijn in het hoger onderwijs. De hogeschool verspreidt informatie op papieren en digitale dragers, profileert zich op SID-ins (Studie-informatiedagen), organiseert proefstuderen en infodagen. Daarnaast biedt de hogeschool een oriënteringsplatform aan, Klaar voor hoger onderwijs, dat via secundaire scholen beschikbaar wordt gesteld aan leerlingen. Op dit platform testen kandidaat-studenten hun startcompetenties die nodig zijn voor het hoger onderwijs op het vlak van studiekeuze, leermethode, ICT en taal. Met die resultaten kunnen ze aan de slag gaan.

In het kader van bijzondere doelgroepen ontwikkelde Arteveldehogeschool een duidelijk beleid. Zowel studenten met een functiebeperking, werkstudenten, topsporters, studenten met een politiek mandaat, studenten-ondernemers, kandidaat student-ondernemers, studenten die kunsten beoefenen als studentenvertegenwoordigers komen in aanmerking. Daarnaast kan een student ook omwille van uitzonderlijke sociale en individuele omstandigheden een bijzonder statuut aanvragen. Studenten met een bijzonder statuut kunnen faciliteiten krijgen die tot doel hebben de hindernissen die de specifieke situatie met zich meebrengt op te vangen en/of studenten.