Diversiteit

Arteveldehogeschool wil op vlak van diversiteit een voorbeeld en een inspiratiebron zijn voor de bredere samenleving. Ze profileert zich als dialooghogeschool waar identiteit en diversiteit in de breedste zin aan bod komen vanuit een christelijke inspiratie.

Vanuit haar streven naar excellentie wil de Arteveldehogeschool aan elk talent kansen bieden om zich maximaal te ontplooien, ongeacht eventuele belemmerende diversiteitsfactoren zoals taal, gender, functiebeperkingen, leeftijd, socio-economische status of specifieke etnisch-culturele achtergrond.

Arteveldehogeschool stelt een inclusief beleid voorop. Via de benadering van ‘Design for all’ of ‘universeel ontwerp’ streeft Arteveldhogeschool naar een toegankelijke onderwijscontext en dienstverlening waarbij alle studenten kansen krijgen om hun talenten te ontplooien.

Dit streven naar een inclusief beleid wordt gecombineerd met een dynamische diversiteitsbenadering gericht op het wegwerken van specifieke belemmeringen op basis van diversiteitskenmerken. Ondanks het streven naar een inclusief beleid, kunnen specifieke kenmerken van personen of doelgroepen immers om aanvullende maatregelen vragen. Arteveldehogeschool wil hier proactief op blijven inspelen.