De mogelijkheid om 24/7 online te zijn, heeft het werken de voorbije jaren ingrijpend veranderd. De toenemende afhankelijkheid en/of het overmatig gebruik van digitale media en technologie brengt echter digitale stress met zich mee. Deze manifesteert zich vooral bij werknemers uit de publieke sector. In dit onderzoek brengen we diverse digistress-profielen bij werknemers in de publieke sector in kaart en focussen we op oplossingen om digitale stress te verminderen.

Situering

Naast de voordelen die het internet en de digitalisering voor werknemers opleveren, ervaren meer en meer werknemers een groeiende afhankelijkheid van digitale media, resulterend in een toename van “digitale stress”. Werknemers leggen zichzelf op vlak van multitasking, het beantwoorden van e-mails en het mee zijn met wat op sociale media leeft een hoge druk op, maar ondervinden daarnaast ook digitale stress vanuit de hoek van de leidinggevende. Diverse studies tonen aan dat digitale stress (al dan niet rechtstreeks) verband houdt met psychische problemen zoals stemmingsstoornissen en burn-outs.

Focus

In dit PWO-project willen we aan de hand van diepte-interviews en een online survey nagaan in welke mate Vlaamse werknemers uit de publieke sector digitale stress ervaren en welke digitale stressprofielen we kunnen identificeren. Daarnaast focussen we op  oplossingen om het stresslevel te reduceren en kijken we welke rol de leidinggevende daarin kan opnemen.

Valorisatie

Concreet wordt in deze studie een mock-up van een “digitale stressmeter” ontwikkeld op basis van de verschillende stressprofielen bij werknemers en de structurele adviezen op maat van elk geïdentificeerd profiel. Vervolgens zullen de data ook worden verwerkt in een beleidsmatig onderzoeksrapport gericht op leidinggevenden zodat zij een werkinstrument hebben om digitale stress bij werknemers aan te pakken.

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Online tool en workshops

Kijk hoe je digitale stress kan aanpakken in jouw organisatie/bedrijf en vraag naar onze inspirerende booklet en/of workshop.
online stress test

"Digistress?!" Een blik op hoe Vlaamse werknemers in de publieke sector digitale stress ervaren.

Vermeulen, L., Franssen, V., & Deprez, A. (2018)."Digistress?!" Een blik op hoe Vlaamse werknemers in de publieke sector digitale stress ervaren. Niet-gepubliceerd rapport.

Artikel in De Morgen: Je bent jong en je hebt een tablet

Hoe bezorgd moeten we zijn over deze groeiende populariteit van de tablet op jonge leeftijd? Vicky Franssen, onderzoek betrokken bij het project digitale stress, geeft haar opinie.
Artikel je bent jong en je hebt een tablet in De Morgen