CONNEXT for inclusion

ESF investeert

 

Arteveldehogeschool werkt met Finse en Zweedse partners aan het verhogen van de arbeidsmarktkansen en het verminderen van schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond

Vanuit Vlaanderen zullen we een groepsmethodiek voor jongeren opmaken en uitrollen in de vorm van een ‘serious urban game’, gericht op het versterken van hun geloof in het schoolsysteem en hun eigen toekomst. Deze methodiek heeft ook als doel in te spelen op de autonome motivatie van jongeren volgens de zelfdeterminatietheorie door in te spelen op hun psychologische basisbehoeften van autonomie, verbondenheid en competentie. Deze groepsmethodiek zal worden opgemaakt in co-creatie met jongeren, leerkrachten, CLB’ers, jeugdwelzijnswerk, vrijetijdsactoren, ouders,… De expertise van GameWise rond co-creatieve labs en het ontwikkelen van games op participatieve wijze worden hiervoor ingezet.

Het luik in Finland legt een focus op community work vanuit sportverenigingen, gericht op migrantenjongeren. In Zweden werken ze rond netwerking, mentorship, peer support en het toepassen van het ReACT-model bij jonge vluchtelingen.  Dit project wordt verwezenlijkt in samenwerking met andere belanghebbenden: jongeren, ouders, leerkrachten, ondersteuners en experts.  Het resultaat wordt een nieuwe Serious Urban Game®, beschikbaar vanaf eind 2020. Deze game kan, na het volgen van een online training, vrij gebruikt worden in het onderwijs en het middenveld.

Partners zijn de jonge sociaal-maatschappelijke Gentse organisatie GameWise, Metropolia hogeschool (Helsinki, Finland) en de gemeente Karlstad (Zweden) zullen we werken aan het verhogen van de arbeidsmarktkansen en het vermijden van schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond.