Ergotherapie voor het behoud van de functionaliteit en de sociale participatie van de thuiswonende fysiek kwetsbare oudere persoon

Door de complexe chronische problematiek van de kwetsbare oudere persoon is genezing vaak niet meer mogelijk en wordt het nastreven van behoud van functioneren en sociaal participeren essentieel. Ergotherapeuten werken bij de kwetsbare oudere persoon hoofdzakelijk preventief en onderhoudend. Zo streeft de ergotherapeut naar het voorkómen van valpartijen of naar het afnemen van herhaaldelijke valpartijen. Bij beperkingen omwille van een bepaalde aandoening, zoals blijvende verminderde mobiliteit na een totale heupprothese, gaat de ergotherapeut in samenspraak met de oudere persoon op zoek naar hulpmiddelen, aanpassingen en/of methodeveranderingen die het dagelijks functioneren ondanks deze beperking kunnen faciliteren. Ergotherapeuten werken hierbij vanuit ‘betekenisvol handelen’ van de oudere persoon.

Een gelimiteerd aantal ergotherapeutische interventies heeft al een positieve invloed op de autonomie van de oudere persoon. Echter in tegenstelling tot andere Westerse zorgstructuren worden ergotherapeuten in de eerstelijnszorg in België slechts in beperkte mate erkend en in belangrijke mate onderbenut.

Daarom stelde de overheid het ontwikkelen van een klinische praktijkrichtlijn voor het behoud van de functionaliteit en de sociale participatie van de thuiswonende fysiek kwetsbare oudere persoon tot één van haar prioriteiten. Klinische praktijkrichtlijnen zijn systematisch ontwikkelde documenten met evidence based aanbevelingen die zorgverlener en de zorgvrager helpen bij het nemen van beslissingen. (Institute of Medicine, 1990)

Een consortium bestaande uit experten werkzaam binnen de Arteveldehogeschool, de opleiding Master in de Ergotherapeutische Wetenschap en het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde van KU Leuven, de dienst geratrie van UZ Leuven, de Union Professionelle des Ergothérapeutes, het Wit-Gele Kruis, de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten en SqaQel werd geslecteerd om deze opdracht uit te werken. Een ruime en diverse groep stakeholders voorziet periodisch het ontwikkelde werk van feedback. De Arteveldehogeschool leidt dit project.

Dit project draagt bij tot het bereiken van de WHO doelstellingen in het kader van de 'Decade of Healthy ageing 2020-2030'. (WHO, 2020)