Geef me de vijf!

Schoolteams aan de slag met begrijpend lezen via duurzame schoolontwikkeling

Waaraan werken we?

In dit tweejarige traject werken we samen aan

 • de verbetering van begrijpende leesvaardigheden van alle leerlingen
 • de versterking van je klaspraktijk voor begrijpend lezen aan de hand van de vijf vakdidactische sleutels en de krachtige taalleeromgeving
 • de kracht van een leerlijn begrijpend luisteren en lezen van het kleuteronderwijs tot het lager onderwijs
 • de verduurzaming van een krachtig taalbeleid voor begrijpend lezen
 • expertise-uitwisseling in het eigen schoolteam en daarbuiten

Voor wie is dit traject?

Aan dit prioritaire nascholingsproject kunnen maximaal 20 basisscholen deelnemen. De school stelt een kernteam voor dit project samen. Download de infofiche onderaan deze pagina voor meer informatie.

Wat leer je?

In dit tweejarige traject ga je aan de slag met

 • de krachtige taalleeromgeving: Je werkt aan de competenties voor een krachtige taalleeromgeving, namelijk: een veilig klimaat, betekenisvolle taken en kwaliteitsvolle interactie (zie onderstaande afbeelding; Frijns, 2019, p. 118).
 • de vijf sleutels voor begrijpend lezen: Je gaat met de 5 effectieve vakdidactische sleutels voor begrijpend lezen in jouw praktijk aan de slag (zie onderstaande afbeelding; Gobyn et al., 2019, p. 23).
 • visieontwikkeling: Je ontwikkelt een visie op een krachtige taalleeromgeving, begrijpend lezen en leesmotivatie.
 • leerlijn: Je werkt een doorlopende leerlijn begrijpend luisteren en lezen uit van het kleuteronderwijs tot het lager onderwijs.
 • taalbeleid: Je schrijft een gedragen en duurzaam taalbeleid voor begrijpend lezen uit.
 • samen leren: Je wisselt expertise en materiaal uit met collega’s en externe partners om het pedagogisch-didactisch aanbod van begrijpend lezen te versterken.
 • schoolontwikkeling: Je past inzichten vanuit schoolontwikkeling toe om duurzaam aan taalbeleid te werken. Je werkt daarbij aan het groeivermogen van je school door samen in te zetten op veranderingsprocessen.

De coach begeleidt en ondersteunt je hierbij. De concepten en praktijken waarmee we aan de slag gaan zijn steeds gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek.

modellen

Hoe leer je?

 • Je kernteam heeft een persoonlijke projectcoach die de school twee jaar lang ondersteunt, in nauw overleg met één van de collega’s uit het kernteam.
 • Je vertrekt vanuit praktijkvoorbeelden, casussen en leervragen.
 • Je leert van en met elkaar volgens methodieken van schoolontwikkeling waarin we inzetten op begeleiding en verduurzaming van veranderingsprocessen.
 • Je wisselt expertise uit met andere scholen.
 • Je ondersteunt elkaar bij de vertaalslag naar de eigen klas- en schoolpraktijk, bv. door collegiale consultatie, coaching, intervisie, bij elkaar observeren, teamteaching, ...

Wie is je coach?

Het projectteam bestaat uit coaches werkzaam in de volgende opleidingen aan Arteveldehogeschool: Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs, Educatieve Bachelor Lager Onderwijs, Bachelor Logopedie, Bachelor-na-Bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren en Bachelor-na-Bachelor Schoolontwikkeling. Daarnaast werken we tijdens dit traject actief samen met het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Samen organiseren we twee netwerkdagen.

Hoe ziet het traject eruit?

Het traject loopt twee schooljaren, van september 2020 tot juli 2022. Jaar 1 bevat 7 begeleide sessies met het kernteam op de school. Op 29 april 2021 vindt de eerste schooloverstijgende netwerkdag plaats met als titel Samen naar effectief leesonderwijs. Op 28 april 2022 vindt de tweede netwerkdag plaats met als titel Effectief taal- en leesbeleid: De blik vooruit. Daarbij sluiten niet alleen alle scholen van dit traject aan maar ook de scholen die het traject volgen bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Wil je de tijdslijn bekijken? Download de infofiche onderaan deze pagina. We verwachten dat de deelnemende scholen het traject volledig doorlopen.

Wat zijn de kosten van dit traject?

Dit traject is gratis dankzij de subsidie ‘nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering’. We verwachten van elke deelnemende school een tweejarig engagement om samen het traject te doorlopen. Je kunt aan maximaal één traject deelnemen. Raadpleeg het overzicht van alle aanbieders. Je baseert je keuze het best op de inhoud van de trajecten.

Hoe kun je aan het traject van Arteveldehogeschool deelnemen?

Je kunt je schoolteam tot en met woensdag 24 juni kandidaat stellen via dit formulier. Op 30 juni laten we je weten of je aan het traject kunt deelnemen. Je ontvangt een gemotiveerde beslissing. Download de infofiche onderaan deze pagina voor meer informatie over de kandidaatstelling.

Heb je nog vragen?

 • Wil je uitgebreidere informatie over dit traject (tijdslijn, kandidaatstelling, ...)? Download de infofiche onderaan deze pagina.
 • Heb je interesse in een online informatiesessie? We organiseren twee vrijblijvende infosessies: de eerste op maandag 8 juni om 14.00 uur en de tweede op woensdag 17 juni om 16.00 uur. Wil jij erbij zijn? Laat het hier weten. Je ontvangt dan een uitnodiging voor de informatiesessie op het moment van jouw keuze.
 • Wil je persoonlijk enkele zaken aftoetsen? Neem contact op met Carolien Frijns en Mieke Meirsschaut.

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Infofiche Geef me de vijf!

Meer weten over het traject? Raadpleeg deze uitgebreide infofiche.