HackthePack: Wegwijs in duurzame verpakkingen

Het milieudebat wint aan belang bij verpakkingen, maar het is vaak niet duidelijk wanneer een verpakking duurzaam is. Er zijn verschillende materialen, productieprocessen en recyclage-mogelijkheden die een rol spelen. Consumenten hebben dan ook moeite met bewuste keuzes maken en weten niet altijd welke opties de beste zijn om duurzaam om te gaan met verpakkingen of hoe die te recycleren. Goedbedoelde logo’s rond afvalverwerking verwarren consumenten nog meer.

De focus van het project ligt op verpakkingen van veelverkochte producten, de zogenoemde ‘snelle omloop’-consumentengoederen (ook gekend als Fast moving consumer goods (FMCG) of Consumer packaged goods (CPG)). Hieronder vallen de dagdagelijkse producten die minder dan een jaar gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voeding, toiletartikelen, cosmetica en verzorgingsproducten en andere niet-duurzame producten zoals scheermesjes of oorstokjes.

Onderzoeksdoel: Helderheid scheppen

HackthePack streeft drie doelen na:

  1. communicatieadviezen formuleren om meer helderheid te scheppen over de duurzaamheid van verpakkingen;
  2. het uitwerken van prototypes die deze helderheid ondersteunen; en
  3. het genereren van meer kennis over good practices voor de productie van duurzame(re) verpakkingen, met een focus op de Vlaamse grafische- en verpakkingsindustrie. 

Om dat te doen, brengt het project de huidige productieprocessen en afvalverwerking in Vlaanderen in kaart en onderzoekt daarna hoe de Vlaamse grafische- en verpakkingsindustrie duurzame(re) verpakkingen kunnen produceren. Daarnaast kijken we hoe goed de Vlaming scoort op de ladder van Lansink, beter gekend als de afvalhiërarchie (Reduce > Reuse > Recycle) vandaag en welke verschillende profielen van (niet-)duurzame Vlaamse consumenten er bestaan. Ook onderzoekt het project hoe de duurzaamheid van verpakkingen helder gecommuniceerd kan worden naar consumenten, zodat Vlamingen duurzame verpakkingen herkennen (~ kennis), waarderen (~ attitude) en kopen (~ gedrag).

 

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Onderzoeksrapport consumentenbevragingen 2019-2020

Vermeulen, L., Van Damme, K. & Calis, B. (2020). Wegwijs in duurzame verpakkingen. HackthePack: onderzoeksrapport consumentenbevragingen 2019-2020. [onderzoeksrapport].
Voorpagina onderzoeksrapport

'Pak uit' met jouw verpakkingswijsheid

Vermeulen, L., Calis, B. & Verzele, E (2020). 'Pak uit' met jouw verpakkingswijsheid. [interactieve story/Sutori].