SAfeLIStening

MP3-spelers zijn alomtegenwoordig, ook bij jonge gebruikers. Algemeen wordt aangenomen dat veelvuldig en langdurig gebruik hiervan schadelijk is voor het gehoor. Vanuit preventie is het daarom belangrijk te onderzoeken welk niveau een MP3-speler en koptelefoon effectief aflevert bij kinderen en bij volwassenen.

In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate de output van de MP3-speler gekoppeld aan een IN-ear of ON-ear koptelefoon, accuraat kan opgemeten worden enerzijds bij kinderen uit de lagere school en anderzijds bij jongvolwassenen. Een belangrijke vraag is in hoeverre éénzelfde MP3-speler duidelijk andere niveaus (hangt samen met volume) aflevert bij volwassenen onderling en bij kinderen onderling. 

Uiteraard is het belangrijk te weten in welke mate de resultaten bij kinderen afwijken van deze bij volwassenen. Duidelijke verschillen zouden betekenen dat de interpretatie van de meetstandaarden rond veilig gebruik van MP3-spelers voor kinderen in vraag moet gesteld worden.

Dit zou vooral onze kinderen moeten toelaten om een leven lang veilig mp3-spelers te gebruiken.

Een overzicht van de project output kan je hier vinden: