SMI-barometer: hoe kunnen Vlaamse merken via sociale media hun merk versterken bij jongeren?

“Wat het volgen van merken via sociale media betreft, zijn bij Vlaamse jongeren vooral Facebook, Instagram en YouTube populair en interessant. Snapchat, Twitter, Whatsapp en Musical.ly (nu TikTok) blijken minder interessant te zijn om Vlaamse jongeren te bereiken als (media)merk. Elk sociaal medium vereist wel een specifieke aanpak die de jongeren op verschillende manieren moet aanspreken.” Dat blijkt uit onderzoek van de Arteveldehogeschool.

“Daarnaast vinden 3 op 4 van Vlaamse jongeren het inzetten van influencers via sociale media een meerwaarde voor een mediamerk. 1 op 4 van de Vlaamse jongeren zou door het inzetten van influencers overtuigd worden om een mediamerk te kopen/volgen. Dit blijkt uit een ander recent onderzoek van de Arteveldehogeschool.

Doelstelling
Dit onderzoeksproject heeft als ambitie om jaarlijks in kaart te brengen hoe Vlaamse bedrijven hun merk kunnen versterken bij Vlaamse jongeren. De focus van het onderzoek ligt op sociale media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, …) en recente trends zoals influencermarketing.

Met de keuze om dit onderzoek jaarlijks te herhalen kunnen we trends detecteren en de meerwaarde van de onderzoeksresultaten op die manier te verhogen. Door deze langetermijnvisie kunnen we nog beter de vraag beantwoorden hoe sociale media door merken ingezet kunnen worden om beter Vlaamse jongeren te bereiken.

Methodes
In eerste instantie wordt er uitgebreid deskresearch uitgevoerd en verschillende face-to-face interviews met marketing managers van Vlaamse merken. Daarnaast wordt er een kwantitatieve online survey opgezet om de motieven en behoeften van jongeren met betrekking tot sociale media en de kracht ervan op vlak van branding in kaart te brengen.

Daarnaast willen we zoals de voorbije jaren online focusgroepen opzetten met Vlaamse jongeren waarbij in cocreatie met Vlaamse merken extra inzicht wordt verworven in welke content werkt en welke niet.

Studiedag
De verschillende inzichten uit de survey en online focusgroepen zullen toegelicht worden op een studiedag (voorziene datum: 28 mei 2020). Daarbij zullen de onderzoeksresultaten ook afgetoetst worden met cases uit het bedrijfsleven en ervaringen van experten.

Op een eerdere studiedag (mei 2019) publiceerden we de belangrijkste resultaten van vorig onderzoek in een onderzoeksrapport met als titel 'Influencers en Vlaamse mediamerken: de hype voorbij?'.

Contact
Wil je op de hoogte blijven van de resultaten of de resultaten gepresenteerd krijgen in jouw organisatie? Neem dan zeker contact op met Jeroen Naudts.