Vlucht vooruit: zelfredzaamheid van vluchtelingen verhogen via vrijwilligerswerk

Inleiding

Het tweejarig project Vlucht Vooruit onderzoekt hoe vrijwilligerswerk werkt als integratiemiddel voor asielzoekers en erkende vluchtelingen. Door het bevorderen van de sociaal-professionele zelfredzaamheid van vluchtelingen en wat hierbij kritische succesfactoren en valkuilen zijn. Deze worden bekeken op het niveau van de vluchteling zelf, zijn of haar gezin en op niveau van organisaties die vrijwilligerswerk voor vluchtelingen aanbieden. 

Studiedag

Wat kan vrijwilligerswerk voor mij betekenen? Moet ik mijn vrijwilligersvergoeding ergens aangeven? Kan ik zonder een verblijfsvergunning vrijwilligerswerk doen? Deze studievoormiddag geeft antwoord op deze en andere vragen als je vluchtelingen wil toeleiden naar vrijwilligerswerk als organisatie, als begeleider of als geëngageerde burger. We presenteren een wegwijzer, een checklist en een bundeling van inspirerende verhalen. Op de studievoormiddag laten we ook vluchtelingen en vrijwilligersorganisaties aan het woord over hun ervaringen.

Realisaties

Hieronder zie je een oplijsting van de realisaties van het onderzoeksproject.

(!!) De "checklist vrijwilligerswerk" is naast het Nederlands (zie hieronder) ook beschikbaar in het Frans, Engels en Arabisch

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Publicatie Sociaal.net. Vrijwilligerswerk biedt vluchtelingen perspectief.

Gildemyn, M., Ingels, H., Matthys, G., Thys, T. (2019) Vrijwilligerswerk biedt vluchtelingen perspectief. Geraadpleegd van sociaal.net/achtergrond/vrijwilligerswerk-biedt-vluchtelingen-perspectief/

Wegwijzer vluchtelingen en vrijwilligerswerk

Gildemyn, M., Ingels, H., Matthys, G., Thys, T. (2019) Wegwijzer vluchtelingen en vrijwilligerswerk. Gent: Arteveldehogeschool

Checklist vrijwilligerswerk - beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch

Gildemyn, M., Ingels, H., Matthys, G., Thys, T. (2019) Checklist vrijwilligerswerk. Gent: Arteveldehogeschool.

Verhalen vluchtelingen-vrijwilligers

Gildemyn, M., Ingels, H., Matthys, G., Thys, T. (2019) www.vluchtvooruit.com; geraadpleegd op 12 september 2019. Gent: Arteveldehogeschool

Presentatie studiedag

Gildemyn, M., Ingels, H., Matthys, G., Thys, T. (2019) Studievoormiddag vlucht vooruit [Powerpoint].