Zelfgestuurd leren in een krachtige leeromgeving - ontwerponderzoek naar een ondersteuningsinstrument

Zelfgestuurd leren vergt een krachtige leeromgeving met een heel duidelijke structuur en doordacht design. Zelfgestuurd leren wil niet zeggen dat de leerlingen de leerstof op hun eigen houtje moeten verwerken. Integendeel, als  er één vorm van onderwijs is die toelaat om zoveel mogelijk rekening te houden met de eigenheid van leerlingen, is het deze wel. Wie meer ondersteuning nodig heeft, krijgt die ook. Zelfgestuurd leren lukt niet vanzelf. Leerlingen krijgen de kans om hierin te groeien. Ondersteuning wordt pas afgebouwd als de leerling daar klaar voor is. Een belangrijke insteek om te starten met zelfgestuurd leren in een innovatieve leeromgeving is het beter kunnen omgaan met de eigenheid van verschillende leerlingen in de klas. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat leerkrachten vinden dat ze op deze manier veel beter kunnen inspelen op de uiteenlopende noden van leerlingen dan in het “klassieke systeem”. (Carbonez et al., 2020)

Uit ons bovenstaand onderzoek is ook gebleken dat leerkrachten hiervoor verschillende rollen opnemen: rolmodel, creator en coach (Carbonez et al., 2020). Leerkrachten hebben nog ondersteuning nodig omtrent de invulling van deze rollen en ze hebben nood aan praktijkvoorbeelden om zelfgestuurd leren vorm te geven in een krachtige leeromgeving. Ze willen zich graag professionaliseren, maar er is weinig aanbod hieromtrent.

Met dit vervolgonderzoek willen we aan die noden tegemoet komen door de ontwikkeling van een professionaliseringstool voor schoolteams.Het doel van het project is een instrument te ontwikkelen om leerkrachten te ondersteunen in hun didactisch handelen met betrekking tot zelfgestuurd leren in een krachtige leeromgeving. 

Bij het ontwikkelen van de professionaliseringstool willen wij bijzondere aandacht besteden aan: 

  • de eigenheid van elke leerling (zelfgestuurd leren voor alle leerlingen)
  • de eigenheid van elke leerkracht en de verschillende rollen die ze moeten opnemen.
  • een krachtige leeromgeving, rekening houdend met de 7 principes voor zelfgestuurd leren in krachtige leeromgevingen. (Carbonez et al, 2020)

Belangrijk hierbij is dat leerkrachten aan de hand van concrete voorbeelden en toepassingen ondersteund worden bij het implementeren van zelfgestuurd leren in de lespraktijk. We lichten al een tipje van de sluier op. De tool zal RouteZ heten. Je zoekt namelijk je route in het ‘Zelfgestuurd leren’. We houden je op de hoogte. 

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Arteveldehogeschool, Scholengroep 20 en Scholengroep Adite.

 

Wil je meer weten over het voorgaande onderzoek. Klik dan hier.


 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

LEERLING EN LERAAR, SAMEN ZORGEN VOOR LEERKRACHT? EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK NAAR ZELFGESTUURD LEREN IN INNOVATIEVE LEEROMGEVINGEN

Carbonez, J., Debruyne, T., De Geyter, J. (2020). Leerling en leraar, samen zorgen voor leerkracht? Een exploratief onderzoek naar zelfgestuurd leren in innovatieve leeromgevingen. Gent/Geraardsbergen: Arteveldehogeschool/Scholengroep 20 - Zuid-Oost-Vlaanderen.