Buitenlands diploma?

Nederlandse student? 

Diplomavoorwaarden

Om je als Nederlandse kandidaat-student in te schrijven voor onze opleiding Mondzorg, moet je minstens een van deze diploma's op zak hebben:

  • Nederlands diploma 'Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs' (VWO)
  • Nederlands diploma 'Middelbaar Beroepsonderwijs' (MBO) van minstens 3 - 4 jaar met kwalificatieniveau 4
  • Nederlands 'Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen'

Voor de opleiding Mondzorg geldt geen toelatingsproef, noch een numerus clausus, Het uitgangspunt is dat kandidaten zelf moeten inzien of een opleiding voor hen haalbaar is.

Hoe aanmelden?

http://www.arteveldehogeschool.be/bij-ons-studeren/inschrijven/inschrijven-als-nieuwe-student

Studeren met een buitenlands diploma (anders dan een Nederlands diploma)

Lees hier hoe jij je kan aanmelden.