Wat is mondzorg?

Mondzorg is een in Vlaanderen relatief nieuwe discipline. De bachelor in de mondzorg neemt een aantal preventieve taken van de tandarts over en bereidt in samenspraak met de tandarts zijn behandeling voor.

In de Vlaamse gezondheidssector heerst een tekort aan preventieve mondzorg. Het aantal tandartsen neemt af, maar de groep patiënten wordt steeds groter. De werkdruk én de wachtlijsten nemen dus toe.

Tandartsen zijn dan ook vragende partij om zich te laten bijstaan door bachelors in de mondzorg. Dat blijkt uit een online werkveldbevraging. Liefst 69 % van de bevraagde tandartsen zegt dat de nood aan bachelors in de mondzorg groot of zeer groot is.

Wat is het verschil met een tandartsassistent(e)?

Een tandartsassistent(e) mag geen handelingen in de mond van de patiënt verrichten. Een bachelor in de mondzorg kan dat wel. Zo screen je de mond, breng je fluorlak op de tanden of mondslijmvliezen aan of breng je een verdovende gel aan.

Daarnaast vervul je een belangrijke preventieve en educatieve rol: je informeert patiënten over een goede mondgezondheid en helpt hen bij het aanleren van goede gewoontes.

Je bent dus een zorgprofessional die de algemene lichamelijke gezondheid bevordert door het voorkomen van (mond)ziektes. Zo draag je ook bij aan een meer betaalbare zorg.