Graduaat | Vroeger: Bibliotheek- en informatiekunde
Informatiebeheer: bibliotheek en archief

Wil je aan de slag als bibliotheek- of archiefdeskundige? Dit graduaat is de perfecte voorbereiding. Tijdens de opleiding leer je hoe je kritisch omgaat met informatie en hoe je klanten correct informeert. Als informatiedeskundige help je niet alleen mensen op aanvraag, je moet ook proactief projecten durven opzetten en aansturen.

Mijn projectwerk bestond uit klasintroducties voor de lagere school. Dat opende mijn ogen: er is nog veel mogelijk rond promotie van de bibliotheek!
Brenda, oud-cursist Graduaat informatiebeheer: bibliotheek en archief

Vragen over deze graduaatsopleiding?

Dieter Probst
Campus Kantienberg

Kom naar ons infomoment voor ouders

Zet jouw zoon of dochter de stap naar het hoger onderwijs? Zit je nog met heel wat vragen en bezorgdheden? Kom dan naar een van onze gratis infosessies.

Lees meer