Aardrijkskunde, geschiedenis en andere zaakvakken: collega's maken de brug

In dit PWO-project werden binnen een eerste onderzoekslijn de mogelijkheden en de concrete invulling van de nieuwe eindtermen en leerplannen voor de vakdisciplines aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek uit de eerste graad van het secundair onderwijs bestudeerd.

Geïnitieerd vanuit de hervormde lessentabel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voortaan afgekort als KathOndVla), waarbij scholen voor het vak ‘Natuur, ruimte en techniek’ kunnen kiezen -met hierin een integratie van natuurwetenschappelijke, aardrijkskundige en technische inhouden en vaardigheden-, werd onderzocht op welke manier een geïntegreerd curriculum voor wetenschapsonderwijs vorm kan krijgen. Een uitgebreide internationale literatuurstudie, klasbezoeken en interviews met leraren, resulteerden in een visie- en inspiratiegids over vakoverschrijdend lesgeven in wetenschapsonderwijs. Deze gids biedt lerarenteams en schoolbesturen een houvast en ondersteunt hen in hun zoektocht naar vernieuwing met behulp van een vakoverschrijdend curriculum. Om leraren nog meer concreet te tonen hoe zo’n curriculum vorm kan krijgen, werden voor het nieuwe vak ‘Natuur, ruimte en techniek’ van het KathOndVla ook een aantal didactische insteken met bijhorende lesmaterialen ontworpen.

Binnen een tweede onderzoekslijn van dit PWO werd onderzocht op welke manier de nieuwe burgerschapscompetenties uitgewerkt kunnen worden. Per burgerschapsdoel in het vak geschiedenis in het KathOndVla werd een lesfiche opgemaakt, onderbouwd vanuit de nodige literatuur hierover.

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Vakoverschrijdend samenwerken in Natuur, Ruimte en Techniek: visie- en inspiratiegids

Dhooge, S., Missinne, L., Vandenbroele, L. (2019). Vakoverschrijdend samenwerken in Natuur, Ruimte en Techniek: visie- en inspiratiegids [Brochure]. Gent: Arteveldehogeschool.

Didactische insteken en lesmaterialen Natuur, Ruimte en Techniek

Dhooge, S., Vandenbroele, L. (2019). Didactische insteken en lesmaterialen voor Natuur, Ruimte en Techniek. [Word-documenten]. Gent: Arteveldehogeschool.

Presentatie studiedag Natuur, Ruimte en Techniek

Dhooge, S., Vandenbroele, L. (2019). Didactische insteken en lesmaterialen voor Natuur, Ruimte en Techniek [Powerpoint]. Gent: Arteveldehogeschool.

Burgerschapsvorming en/in Geschiedenis

Van Schaftingen, J. (2019). Burgerschapsvorming en/in Geschiedenis [Powerpoint]. Gent: Arteveldehogeschool.

Lesfiches burgerschapscompetenties

Brackeva, J. (2019). Lesfiches burgerschapscompetenties [Word-documenten]. Gent: Arteveldehogeschool.