Clinical Leadership @ Nursing Homes

***NIEUW*** Zorgverleners als rolmodellen voor kwaliteitsvolle zorg aan bewoners van woonzorgcentra...

  • Wie zijn ze?
  • Wat zijn hun voornaamste eigenschappen?
  • In welke context floreren ze het beste?

Deze antwoorden kan je terugvinden in het gratis e-book: Clinical Leadership in Woonzorgcentra.

Je ontvangt het e-book na het invullen van deze link

***NIEUW*** Wij zoeken zorgverleners en leidinggevenden die deel willen uitmaken van ons 'meedenk-team' 

Momenteel staan wij klaar om de volgende stap in ons onderzoeksproces te zetten. In deze fase willen wij door middel van co-creatiesessies concrete tools ontwikkelen die ingezet kunnen worden om de groei van zorgverleners als clinical leaders in WZC te bevorderen. Wij zoeken voor deze sessies deelnemers! 

Je kan jezelf hier kandidaat stellen voor het 'meedenk'-team!

 

Inleiding

Mondiaal staat de ouderenzorg voor enorme uitdagingen. Ook in Vlaanderen is het een complexe opdracht om met een beperkt aantal beschikbare middelen de toenemende zorgnoden van de verouderende populatie te beantwoorden. Vooral het organiseren van de zorg en begeleiding in woonzorgcentra (WZC) staat onder druk omdat het profiel van bewoners een steeds zwaardere zorgbehoefte schetst en de personeelsbezetting in WZC vaak grote tekorten heeft. Zorgverleners in WZC ervaren bovendien vaak een zware werkbelasting door de begeleiding die zij bieden bij dagelijkse activiteiten, maar ook bij het ondersteunen van het emotionele en sociale welzijn van bewoners (Daly et al., 2012). WZC worden dan ook geconfronteerd met een hoge turnover van zorgverleners (Collier et al. 2008; Donoghue et al. 2010), wat leidt tot een lagere bewonerstevredenheid en zwakkere kwaliteit van zorg (McHugh, et al. 2011).

Toch halen zorgverleners in WZC ook vaak veel voldoening uit hun job en ervaren ze hun werk als betekenisvol (Castle, et al. 2010). Sommige zorgverleners zijn dan ook echt “rolmodellen” in het bieden van kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg aan bewoners van WZC. Hoewel ze daartoe geen formele autoriteit hebben, kunnen zij anderen met hun waarden en overtuigingen beïnvloeden, motiveren en inspireren in de zorg en begeleiding van bewoners. Zij zijn “clinical leaders” die de kwaliteit van de zorg voor bewoners positief kunnen bevorderen (Scully, 2015) en ook positieve uitkomsten hebben ten aanzien van de zorgverleners zelf (Backman & Edvardsson, 2017).

Uit voorgaand PWO over clinical leadership in ziekenhuizen blijkt dat kerneigenschappen van clinical leaders (1) klinische expertise, (2) effectieve communicatie, (3) flexibiliteit, (4) verantwoordelijkheidszin en (5) een visie op de toekomst zijn. In WZC wordt het concept “clinical leadership” echter op heden nog maar weinig erkend. Zorgverleners zich er vaak niet bewust van hun eigen leiderschapsvaardigheden en herkennen de rol van clinical leader vaak niet bij zichzelf. Toch blijkt uit het voorgaande PWO dat bewustwording hierover echt noodzakelijk is. Immers, pas wanneer zorgverleners zichzelf herkennen als clinical leader, kunnen zij in deze rol groeien en kunnen zij zich hierin maximaal laten ondersteunen door hun teamleiders.

Doel van het onderzoek

Dit PWO wil onderzoeken hoe clinical leadership vorm krijgt binnen het multidisciplinaire team van Vlaamse WZC. Daarnaast wil het nagaan hoe clinical leadership een bijdrage kan leveren aan (1) een kwaliteitsvolle, persoonsgerichte zorg, (2) de levenskwaliteit van de bewoners in het woon- en leefklimaat van een WZC en (3) de jobtevredenheid van zorgverleners.

Voorlopige resultaten

Clinical leaders kunnen gedefinieerd worden als bevlogen zorgverleners die hun kennis en expertise vertalen in aandacht voor goede, persoonsgerichte zorg. Ze zijn verbonden met de visie van het WZC en het team, en zijn communicatief vaardig met alle betrokkenen. Deze zorgverleners zijn eveneens flexibel ingesteld, hebben verantwoordelijkheidszin en zijn bovenal heel mensgericht met een warm hart voor bewoners. 

Clinical leaders bezitten 8 eigenschappen:
• Mensgerichtheid
• Visiedrager
• Teamvaardig
• Bevlogen
• Effectieve communicator
• Verantwoordelijkheidszin
• Deskundig
• Wendbaar
Een clinical leader bezit elke eigenschap. Soms bezit hij de ene eigenschap meer dan de andere, of is hij in de ene eigenschap sterker dan in de andere. Het is dus niet noodzakelijk dat een clinical leader in elke eigenschap even goed is. Maar doordat een clinical leader in één of meerdere eigenschappen excelleert, onderscheidt hij zich van andere zorgverleners. Omdat zorgverleners kunnen groeien in hun rol als clinical leader, worden de eigenschappen van een clinical leader in het model of clinical leadership in nursing homes voorgesteld als bloemblaadjes een bloem.