Een buddy bij de wieg

Maatschappelijk kwetsbare gezinnen in regio Gent kunnen sinds 2009 een beroep doen op een student-buddy die hen begeleidt tijdens de periode van zwangerschap en geboorte tot één jaar na de geboorte.

Momenteel worden in en rond Gent jaarlijks een 15-tal gezinnen geholpen. Na een succesvolle implementatie van het project in regio Gent, zijn overheen de jaren ook andere buddywerkingen opgestart in Vlaanderen en Nederland en wordt gewerkt aan de uitbreiding naar een vrijwilligersnetwerk. Zo kunnen we nog meer gezinnen bereiken.

Het project werd in 2014 door het kabinet van minister Lieten geselecteerd voor subsidies in het kader van kansarmoedebestrijding. Bovendien kregen de onderzoekers van de Koning Boudewijnstichting de opdracht om de zorgvoorzieningen voor kansarmen in kaart te brengen. Daarnaast werd de Arteveldehogeschool door Provincie Oost-Vlaanderen geselecteerd om een website te ontwerpen om deze kwetsbare, jonge gezinnen beter te bereiken in de zorgverstrekking. Op 24 oktober 2014 werd het project voorgesteld op het Social Innovation and Global Ethics Forum 2014

Het project werd in 2016 door het kabinet van minister Liesbeth Homans geselecteerd voor subsidies in het kader van kansarmoedebestrijding. Met dit project wordt 'Een buddy bij de Wieg' verder uitgebouwd in Vlaanderen om de toegankelijkheid en de continuïteit binnen het zorglandschap te vergroten voor aanstaande en jonge gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Dit gebeurt via het uitbreiden van het bestaand aanbod met een vrijwilligersluik, het opstarten van 2 nieuwe buddy-satelieten in St-Niklaas en Ronse én het opzetten van een lerend netwerk waarin buddywerkingen elkaar versterken.