Kleine Kinderen Grote Kansen

Kleine Kinderen Grote Kansen is een Vlaanderen-breed netwerk van alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs. Dit netwerk wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting en het Departement Onderwijs en Vorming. Onze missie? Samen werk maken van sociale gelijkheid voor alle leerlingen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs. We versterken (toekomstige) leraren, ondersteuners, pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit, kinderarmoede, meertaligheid en taal- en denkontwikkeling. We werken met het eerder ontwikkelde concept (zie onderstaande afbeelding) waarbij onder meer kwaliteitsvolle interactie en warme relaties centraal staan.

Het huidige traject is een vervolg op het traject dat van 1 januari 2016 tot 30 juni 2018 heeft gelopen. In dit vervolgtraject zetten we in op verduurzaming, verankering, verbreding en verdieping van de thema's die eerder aan bod zijn gekomen. Daarnaast zetten we in dit traject sterker in op transities tussen de kinderopvang en de kleuterschool, en tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. We hebben ook bijzondere aandacht voor professionele leergemeenschappen tussen basisscholen en lerarenopleidingen.

Aanpak

We organiseren lerende netwerken voor leraren, lerarenopleiders, ondersteuners, brugfiguren, ... en iedereen die werk wil maken van gelijke onderwijskansen. We delen inspiratie via onze digitale kanalen en we monitoren projecten die lopen aan hogescholen en basisscholen. Wegens de coronamaatregelen zetten we vanaf april 2020 ook in op de Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage waarbij toekomstige leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs worden ingezet ter ondersteuning van de basisschoolleerkrachten. Dit initiatief kent de steun van de onderwijskoepels en werd goedgekeurd door de minister van Onderwijs. De goedgekeurde nota kun je onderaan deze pagina downloaden.

Wil jij op de hoogte blijven van onze initiatieven? Volg onze Facebook-pagina, ons Twitter-kanaal en onze website. Wees welkom!

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen

Frijns, C., Verschaeve, S., Martens, V., Roels, L., Avau, G., & Sakali, S. (2020). Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen. Vlaanderen-brede inzet van toekomstige leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs ter ondersteuning van basisscholen in coronatijden. Brussel: Kleine Kinderen Grote Kansen.

Website met tools

In dit traject wordt de website verder uitgebouwd. Op zoek naar bruikbare tools en verhelderende inzichten? Grasduin door het materiaal van grotekansen.be

KKGK in uw kot

Wegens de coronamaatregelen organiseren we het derde lerend netwerk niet fysiek maar digitaal. Kleine Kinderen Grote Kansen gaat dus digitaal, kortweg: KKGK in uw kot! Geniet jij graag mee? Surf naar onze website en bekijk lezingen, lees artikels en doe praktijkgerichte tips op.

Reportage: De klas van juf Jelke

Tijdens het vorige traject van Kleine Kinderen Grote Kansen ontwikkelde Klasse de reportagereeks 'De klas van juf Jelke'. In de afleveringen komen warme relaties, kwaliteitsvolle interactie, executieve functies en ouderparticipatie aan bod.

In de media

Het Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-initiatief kwam aan bod in het Nieuws en in De Ochtend op Radio 1.