Onder de loep. Praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling in Vlaamse basisscholen

Hoe kun je als leerkracht je eigen onderwijspraktijk onder de loep nemen om het onderwijs te optimaliseren? Hoe kun je als schoolteam praktijkonderzoek doen om de praktijk bij te sturen en te innoveren? Er is nog weinig bekend over de wijze waarop praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling effectief samengaan op Vlaamse basisscholen.

Dit onderzoek heeft daarom twee overkoepelende doelen:

(1)Via een grootschalige bevraging en een reeks focusgroepen willen we zicht krijgen op de huidige stand van zaken over praktijkonderzoek in Vlaamse basisscholen: Wat verstaat men eronder? Waarom doet men praktijkonderzoek? Hoe en door wie? Hoe bekwaam achten leraren zich als praktijkonderzoeker?  Wat gebeurt er met de opbrengsten?   

(2) Door praktijkonderzoek in verschillende scholen geboeid en nieuwsgierig te volgen, bestuderen we succesverhalen waarbij praktijkonderzoek effectief leidt tot duurzame schoolontwikkeling. 

Op basis van dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek maken we een inspirerende publicatie over de wijze waarop praktijkonderzoek en schoolontwikkeling kunnen samengaan. Via getuigenissen (filmpjes) die ‘de kneepjes van het vak’ concretiseren, reiken we handvatten aan voor basisscholen die gericht aan praktijkonderzoek willen doen. 

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

‘Meer dan brandjes blussen.’ De meerwaarde van praktijkonderzoek in het kader van duurzame schoolontwikkeling in het basisonderwijs

Naert, L., Vanblaere, B., & Frijns, C. (te verschijnen). ‘Meer dan brandjes blussen.’ De meerwaarde van praktijkonderzoek in het kader van duurzame schoolontwikkeling in het basisonderwijs. In: M. Van den Brande & W. Smets, De leraar als onderzoeker. Politea