Onder de loep. Praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling in Vlaamse basisscholen

Hoe kun je als leerkracht je eigen onderwijspraktijk onder de loep nemen om het onderwijs te optimaliseren? Hoe kun je als schoolteam praktijkonderzoek doen om de praktijk bij te sturen en te innoveren? Er is nog weinig bekend over de wijze waarop praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling effectief samengaan op Vlaamse basisscholen.

Dit onderzoek heeft daarom twee overkoepelende doelen:

(1)Via een grootschalige bevraging en een reeks focusgroepen willen we zicht krijgen op de huidige stand van zaken over praktijkonderzoek in Vlaamse basisscholen: Wat verstaat men eronder? Waarom doet men praktijkonderzoek? Hoe en door wie? Hoe bekwaam achten leraren zich als praktijkonderzoeker?  Wat gebeurt er met de opbrengsten?   

(2) Door praktijkonderzoek in verschillende scholen geboeid en nieuwsgierig te volgen, bestuderen we succesverhalen waarbij praktijkonderzoek effectief leidt tot duurzame schoolontwikkeling. 

Op basis van dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek maken we een inspirerende publicatie over de wijze waarop praktijkonderzoek en schoolontwikkeling kunnen samengaan. Via getuigenissen (filmpjes) die ‘de kneepjes van het vak’ concretiseren, reiken we handvatten aan voor basisscholen die gericht aan praktijkonderzoek willen doen. 

Oproep: deelname aan survey over praktijkonderzoek

Ben jij leraar, zorgcoördinator of directeur op een basisschool? Arteveldehogeschool wil graag weten hoe jij en jouw school omgaan met praktijkonderzoek, bijvoorbeeld over experimenteren met digitaal onderwijs in coronatijden of betrokkenheid van leerlingen stimuleren. Heb je 15 minuten tijd om jouw ervaringen met ons te delen? Via deze link vind je de survey. Je draagt zo bij aan de praktijkgerichte tips die uit dit onderzoek zullen volgen. Je kunt ook een boek winnen of golden tickets voor een besloten praktijkonderzoekbeurs na coronatijden! Véél dank voor je bijdrage, naast de bijzondere dank voor het heldenwerk dat je momenteel verricht!​