Potential Unlocked

De maatschappelijke uitdaging die dit project wil aanpakken is het gebrek aan ondersteuning van gedetineerden tijdens en na detentie waardoor de tewerkstellingsmogelijkheden voor deze doelgroep beperkt zijn. Dit leidt dan weer tot een grotere kans op recidive.

Binnen detentie krijgt de gedetineerde vaak niet de nodige tools om te werken aan een traject buiten. Het zorgt ervoor dat re-integratie erg moeilijk is voor ex-gedetineerden en dat het moeilijk is om werk te vinden en te houden. Er is nood aan bijkomende ondersteuning tijdens en na detentie. We willen onderzoeken hoe een innovatief traject dat gedetineerden ondersteunt richting ondernemerschap zinvol is voor gedetineerden en hoe dat er zou kunnen uitzien.

We zien internationaal een aantal succesvolle programma's die gedetineerden ondersteunen richting ondernemerschap. We denken dat dit traject aanbieden aan gedetineerden, naast de reeds bestaande dienstverlening, de toekomstperspectieven van de (ex)gedetineerden kunnen verbeteren en zodoende bijdragen aan een lagere kans op recidive.

Voor dit project werkt Arteveldehogeschool samen met iDrops.

 

Ben je benieuwd naar de voornaamste resultaten van de eerste fase van Potential Unlocked? Wil je graag meer weten over de noden rond werk en opleiding van (ex-)gedetineerden tijdens en na detentie? Lees dan zeker dit artikel!