Shared decision making bij ouderen met dementie

Een multidisciplinaire strategie om betekenisvolle activiteiten te realiseren voor ouderen met dementie.

Personen met dementie ervaren problemen in het kiezen én uitvoeren van betekenisvolle activiteiten van het dagelijkse leven. Momenteel ontbreekt er echter een adequate methode om de inspraak van personen met dementie op het vlak van het kiezen en uitvoeren van betekenisvolle activiteiten te realiseren.

Shared Decision Making (SDM) is een methodiek om personen meer autonomie te geven en hen te betrekken bij beslissingen over hun gezondheidssituatie. Hierbij worden steeds de wensen en voorkeuren van de persoon in acht genomen, naast het beste wetenschappelijke bewijs dat voorhanden is. Voor dit project werd het concept van SDM echter nog maar zelden toegepast bij ouderen met dementie én is het al helemaal niet geëxploreerd in de zoektocht naar betekenisvolle activiteiten.

Dit onderzoeksproject had als doel om na te gaan of SDM een toepasbare methodiek is voor Vlaamse zorgverleners in de zoektocht naar en begeleiding van betekenisvolle activiteiten bij personen met dementie.

 

Vind een realisatie hier.

Klik hier voor meer info.