SPEED-You-UP

De algemene doelstelling van dit project is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET's te verminderen door hun motivatie en ondernemingsvaardigheden aan te scherpen. Jongeren werken in entrepreneur hubs in kleine groepen aan een eigen ondernemingsidee, dat kan uitgroeien tot een pop-up of een echte onderneming. De entrepeneur hubs worden ingericht door scholen of lokale besturen. Leerkrachten, ondernemers en andere professionals coachen en begeleiden jongeren die aan een ondermingsidee werken. Kenmerkend voor dit project is dat jongeren een onderemingsidee uitwerken dat tegemoet komt aan de noden in hun eigen buurt. Op die manier leren ze zelf bij én dragen ze bij aan de kwaliteit van leven in de buurt waar ze wonen of naar school gaan. 

13 projectpartners uit vier landen werken samen aan dit project. Arteveldehogeschool coördineert het project. De projectpartners zijn: de stad Amiens, Centre Social Salengro (Armentières) en Association de Centres Sociaux de Wattrelos uit Frankrijk; JongOndernemen en Stichting PRO WORK uit Nederland; onderwijscentrum van de stad Gent, Economisch Huis van de stad Oostende en cluster welzijn binnen stad en ocmw Sint-Niklaas uit Vlaanderen; Plymouth Marjon University, WSX Enteprirse, Digital Peninsula Network en Devon Mind uit Engeland. 

SPEED-You-UP is een sociaal-innovatieproject binnen het INTERREG 2 Zeeën programma. 

Het project wordt aan de Arteveldehogeschool gefinancierd met middelen van het Interreg 2 Zeeën programma en PWO middelen.

Benieuwd naar dit project en de projectpartners? Bezoek hier de projectwebsite!