Dit onderzoek inventariseert op Vlaams niveau, in de 29 ziekenhuizen met een palliatieve eenheid, hoe een team aandacht besteedt aan spirituele zorg of wat nodig is om tijd en ruimte te kunnen geven aan spiritualiteit in de zorg. Eventueel gehanteerde modellen of methodieken worden in kaart gebracht, samen met de noden, bekommernissen, ervaringen, verwachtingen en drempels om deze vierde pijler van de palliatieve zorg te integreren in de totaalzorg.