Teamteaching: samen onderweg

Twee of meer leraren, soms ook niet-leraren, die samenwerken aan goed onderwijs voor elke leerling, omdat ze vinden dat ze dat beter samen dan alleen kunnen waarmaken, dat is teamteaching. Maar hoe doe je dat dan concreet?

Wij onderzochten waarom scholen kiezen voor teamteaching, wat mogelijke positieve en negatieve gevolgen zijn voor leerlingen en leraren en welke factoren het succes ervan bepalen. We ontwikkelden ondersteunend materiaal voor de praktijk zoals babbelkaartjes, modellen van teamteaching en een praktijkleidraad. Wil je hiermee concreet aan de slag? Wij ondersteunen jou en je collega’s graag. Contacteer ons voor meer informatie, een vorming of coaching via Mieke.Meirsschaut@arteveldehs.be. We baseren ons op het onderzoek naar teamteaching vanuit het steunpunt onderwijsonderzoek (www.steunpuntsono.be). 

Onderzoeker Ilse: "Uit ons onderzoek blijkt dat reflectie en dialoog zeer belangrijk zijn voor het succes van teamteaching. Door samen te praten en reflecteren leren teamteachers van elkaar. Maar een diepgaand gesprek voeren, is niet gemakkelijk. Zowel beginners als ervaren teamteachers kunnen ermee aan de slag. Het is een eenvoudig instrument dat helpt om de reflectie te verdiepen.​"

Onderzoeker Mieke: "Het is verleidelijk om vooral praktisch te overleggen, over je lessen. Praten over jullie visie op onderwijs of over de samenwerking is moeilijker. Daarom hebben wij babbelkaartjes gemaakt met daarop vragen als: “Waar ik echt naar uitkijk in deze teamteaching is ...”, “Waarom kies ik voor teamteaching?”, “Ik maak me nog zorgen over onze samenwerking omdat… Onze tip is om in je praktisch overleg een vijftal minuutjes in te bouwen om zo’n kaartje te trekken. Zo kom je tot reflectie. De vragen helpen om thema’s aan te halen waar je het anders misschien niet over zou hebben." (fragment uit Rots, I. (2019). Teamteaching: samen onderweg, COV Basis, maart 2019, p 20-24)

Bestel hier onze leidraad of babbelkaartjes 

Teamteaching blijkt een krachtige hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind, met aandacht voor werkbaar werk voor elke leraar. Dat vraagt echter aandacht en actie voor enkele randvoorwaarden! Meer lezen? Lees hieronder het eindrapport met aanbevelingen voor praktijk en beleid!

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Praktische leidraad

Meirsschaut, M., & Ruys, I. (2018). Teamteaching: samen onderweg. Een leidraad voor de praktijk. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek.
Samen onderweg

Eindrapport Teamteaching

Meirsschaut, M. & Ruys, I. (2018). Teamteaching: beweegredenen, randvoorwaarden en implicaties voor leerlingen, leraren en hun school. Onderzoeksrapport meervoudige gevalsstudie naar teamteaching in het Vlaamse basisonderwijs. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek.
teamteaching

Samenvatting eindrapport teamteaching

Meirsschaut, M. & Ruys, I. (2018). Beleidssamenvatting eindrapport Teamteaching. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek.
teamteaching

Aanbevelingen voor het beleid

Meirsschaut, M. & Ruys, I. (2018). Teamteaching: aanbevelingen voor het beleid. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek.
teamteaching