Postgraduaat

Diabeteseducator

Diabetes is een chronische aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft. Leven met diabetes is een hele opgave en patiënten voelen zich vaak onbegrepen. Dé uitdaging van de 21ste eeuw is dan ook om deze zorgvragers kwalitatieve, multidisciplinaire en patiëntgerichte zorg te verlenen.