Nieuws

Wist je dat veel zorgverleners – ondanks de zware werkbelasting – graag én met hart en ziel in een woonzorgcentrum (wzc) werken? Dagelijks tonen zij een onnoemelijk grote inzet om de best mogelijke zorg te bieden. Sommige zorgverleners zijn echt ‘rolmodellen’. Zij beïnvloeden, motiveren en inspireren anderen met hun deskundigheid. Het zijn ‘clinical leaders’ die de kwaliteit van de zorg voor bewoners en de werktevredenheid in het wzc doen toenemen.  
Tijdens dit online event brengen we drie verschillende 'womenpreneurs' met diverse roots samen om te praten over wat het betekent een vrouwelijke onderneemster te zijn. Hoe zijn ze gestart? Waar worstelen ze mee? Waar dromen ze van? Verhalen en verlangens, daar gaat het om.
Let’s have a chat! Hoewel het event online doorgaat, betrekken we jou maar al te graag. Na het panelgesprek kan je een praatje slaan met één van de sprekers via break out rooms.
Aangeboden: handen die popelen om een project aan te pakken, voeten die verlangen naar de werkvloer en hoofden vol actuele kennis.
Sinds de financiële crisis van 2008 zien de hogescholen een gestage daling in het aantal studenten die kiezen voor de bachelor Bank- en financiewezen. Dit zorgt voor een terechte bekommernis van de hogescholen die deze richting aanbieden en van de financiële sector die nood heeft aan deze jongeren.
Het leesonderwijs in Vlaanderen ligt onder vuur. Vlaamse leerlingen scoren op het vlak van begrijpend lezen lager dan leerlingen uit andere West-Europese landen. Met het nieuwe postgraduaat Leescoach van Arteveldehogeschool en Odisee Hogeschool kunnen basis- en secundaire scholen hun leesonderwijs versterken en écht het verschil maken met een krachtig leesbeleid.
Misschien denk je bij Erasmus+ aan studenten die in het buitenland studeren. Dat klopt maar Erasmus+ richt zich ook naar onderwijsinstellingen in de Europese landen maar ook de omringende landen. Zo is Arteveldehogeschool kernpartner voor het nieuwe Europese Erasmus+ programma Suswell. Hiervoor streven we samen met andere onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties uit vier EU-landen naar ‘capacitybuilding’ en ‘sociale innovatie door co-creatie’ op het vlak van gezondheid en welzijn binnen vijf regio’s in Kosovo en Rusland.  
Een nieuwe test voor volwassenen met afasie maakt het mogelijk om ernstigere vormen van de taalstoornis beter in kaart te brengen. Met GLOBAMIX stellen de auteurs, Frank Paemeleire (Arteveldehogeschool en AZ Maria Middelares Gent) en Lieselot Moerkerke (AZ Groeninge) een dynamisch assessment voor die patiënten kan begeleiden naar de juiste behandeling. “Er is een enorme nood vanuit de praktijk naar tests die de restmogelijkheden van deze patiënten holistisch in kaart kunnen brengen en hierdoor de behandeling vorm kunnen geven. Daarop biedt GLOBAMIX een antwoord,” vertelt Frank Paemeleire, een van de ontwikkelaars van GLOBAMIX.  
Hoe maak je een planning voor een complexe context als de thuiszorg? Andere sectoren gebruiken hiervoor vaak Artificiële Intelligentie (AI). Maar kan dit ook lukken voor de thuiszorg? Je moet hierbij niet alleen rekening houden met werkroosters en organisatie, maar ook met de voorkeuren van jouw patiënten, de zorgzwaarte en -complexiteit en, niet te vergeten, jouw eigen voorkeuren.    
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies en rouw. Maar hoe ga je hier als werkgever mee om op de werkvloer? Rouw heeft onmiskenbaar een impact op de arbeidsparticipatie. Uit onderzoek door Arteveldehogeschool blijkt dat de meeste bedrijven vooral in de eerste week na het overlijden hier extra aandacht aan schenken. De focus ligt in werkcontexten veelal op efficiëntie en effectiviteit. 
Stad Gent wil inwoners met dyslexie en dyscalculie beter ondersteunen met het project 'Inclusie in 4D'. 4D staat voor drempels, diversiteit, dyslexie en dyscalculie. Bijkomend onderzoek moet ook leiden tot meer begrip van de leerstoornis. Hiervoor klopten ze aan bij Arteveldehogeschool. 
Het volgende wetenschapscafé over armoede vindt op 1 december online plaats en via de Facebookpagina van Wetenschapscafés. De gasten zijn Kaat Van Wouwe (Arteveldehogeschool) en Caroline Vandekinderen (HoGent). Beiden doen onderzoek naar armoede in België en willen via concrete, menselijke verhalen in dialoog gaan en burgers tot actie aanzetten.
Uitleg over de onderwerpen waarover onze studenten vandaag vragen hebben. Volg de verdere updates hier in de nieuwssectie, via het intranet voor studenten en medewerkers of via de officiële social kanalen van Arteveldehogeschool.
We trapten vandaag officieel de start af van het nieuwe academiejaar tijdens ons Startevent 2020. En ook dat verloopt heel wat anders dan de vorige jaren. Want waar we in 2019 samenkwamen op campus Kantienberg, stak het coronavirus daar dit jaar een stokje voor. Daarom gooiden we het over een andere boeg en werd het Startevent een live evenement op onze verschillende campussen.
Onze samenwerking met Lights on Van Eyck is er niet zo maar eentje! Onze studenten uit de Educatieve Bachelors Lager en Secundair Onderwijs ontwikkelden een educatief pakket voor scholen. Deze inspiratiebundel is gevuld met materiaal voor leerkrachten om hun lessen na een bezoek van Lights on Van Eyck vorm te geven.
Vanaf maandag 7 september breidt de mondmaskerplicht uit naar de studentenbuurt. Op de as Sint-Pietersnieuwstraat - Overpoort en de aanliggende straten zal iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker moeten dragen.
De eerste inschrijvingscijfers aan onze hogeschool tonen dat de opleidingen binnen Gezondheid en Zorg en Onderwijs algemeen genomen populairder zijn na corona. Vooral bij de zij-instromers zien de lerarenopleidingen en zorgopleidingen een stijging in inschrijvingen.
Tijdens deze infoavond kom je alles te weten over de graduaatsopleiding Accounting Administration die je in een driejarig begeleid afstandstraject in Campus Oudenaarde kan volgen.
Arteveldehogeschool werkte hard aan de voorbereiding van het nieuwe academiejaar, in deze bijzondere context. Als betrokken, warme hogeschool organiseren we ons om op een veilige manier authentiek contact tussen studenten onderling en studenten en medewerkers mogelijk te maken.
In het begin van het academiejaar 2020-2021 opent Bro Upkot, het nieuwe studentenhuis van Arteveldehogeschool en Upkot (Upgrade Estate). Dan nemen 311 studenten hun intrek in de 60 meter hoge studententoren met urban jungle, studiecafé en ruime leefkeukens. Ook op kot in Bro Upkot? Registreer je voor een studentenkamer.
Fake news kennen we allemaal, maar hoe we ermee omgaan is minder duidelijk. Vandaag berichten heel wat kanalen over de COVID19-pandemie. Geloven we als lezers alles zonder nadenken of lezen we kritisch over de maatregelen en mogelijke oplossingen? Studente Britt Buelens legt uit.
Nu het coronavirus ons land in zijn macht heeft merken we tegelijkertijd een veel grotere druk op ons huidig zorgsysteem. De overheid besloot drastische maatregelen te nemen om deze groei te stabiliseren (#flattenthecurve) en de druk op ziekenhuizen binnen de perken te houden. Maar natuurlijk moeten de ziekenhuizen zich ook zo kunnen organiseren dat de exponentiële groei te managen valt. En daar komt één van de anderen krachten om de hoek loeren: de Theory of Constraints van Goldratt of de bottleneck-theorie.
Axel Pailler, winnaar van populaire televisieserie De Mol 2019 schiet Febe en Shani, twee studenten uit de Bachelor Vroedkunde te hulp. Febe en Shani zaten vast in Dakar nadat ze hun stage in Senegal moesten beëindigen om naar België terug te keren.
In opvolging van de adviezen van de federale en Vlaamse overheden, schakelt Arteveldehogeschool over op afstandsonderwijs en telewerken. Alle evenementen op de campussen worden geannuleerd tot en met 3 april 2020.
Hoe essentieel is een goede job voor een gelukkig leven? Professor Lieven Annemans onderzocht deze vraag en kwam hierbij tot enkele opmerkelijke vaststellingen.
Tweemaal per jaar brengt de Gentse skateshop Curb een eigen skateboard op de markt. Dat bracht Arteveldedocent Stijn Anseel op een idee. Hij stelde voor het design dit keer aan zijn laatstejaarsstudenten Grafische en Digitale Media  over te laten.
31 studenten Journalistiek, Communicatiemanagement en Grafische en Digitale Media brachten de afgelopen week in het Franse Roubaix door. Ze beleefden er een design challenge bootcamp.
De jury van de Sony World Photograpy Awards 2020 ontving dit jaar maar liefst 345.000 inzendingen. Eén daarvan kwam van Steven Meert, docent Engels en Fotografie in onze richting Journalistiek.
Op donderdag 5 maart organiseert Arteveldehogeschool een studiedag rond eindelevensgesprekken.
Sam Van Assche uit het laatste jaar Grafische en Digitale Media mag zich winnaar noemen van de postercompetitie Gravity. Zijn medestudente Jana Bruggeman gaat met de tweede prijs lopen.  
In de week van 20 januari heeft Arteveldehogeschool haar studenten die in China verblijven voor een stage of uitwisseling teruggeroepen. Antwoorden op veelgestelde vragen.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden