Nieuws

De verpakkingssector zit in de lift en ons land telt enkele wereldspelers in zijn rangen op het vlak van prepress en productie. Reden genoeg voor Arteveldehogeschool om een inspirerend seminarie te organiseren voor haar oud-studenten, werkveld en huidige studentenpopulatie!
De directeurs van de twee grootste Gentse hogescholen, Arteveldehogeschool en HOGENT, roepen hun studenten en lectoren op deel te nemen aan de klimaatmars in Gent op zondag 24 februari. “Niet alleen om te tonen dat we de klimaatproblematiek au sérieux nemen en dat actie hoognodig is maar ook om aan de beleidsmakers te tonen dat we bijdragen aan oplossingen”, aldus algemeen directeur van Arteveldehogeschool Tomas Legrand. “Belangrijk hierbij is dat we dit samen doen met het werkveld, de burgers en andere stakeholders”, vult Koen Goethals algemeen directeur van HOGENT aan.
Een dementievriendelijke stad maken van Gent, waar personen met dementie een volwaardige plaats hebben, actief kunnen deelnemen aan de maatschappij en de juiste hulp krijgen. Dat is het doel van de 'Engagementsverklaring Dementievriendelijke Gent 2019-2025' die Arteveldehogeschool samen met 27 partners heeft ondertekend.
Arteveldehogeschool zal vanaf academiejaar 2019-2020 de nieuwe Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs aanbieden. Dat werd beslist door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De opleiding stoomt vakspecialisten zoals elektriciens, kinderverzorgers, bakkers en kappers klaar voor een job in het onderwijs.
De uitstoot van broeikasgassen terugdringen? De klimaatopwarming bestrijden? Onze studenten en hun kinderen een leefbare wereld geven? Daar tekenen wij voor! Arteveldehogeschool zet met veel plezier haar schouders onder de campagne Sign for my future. Onze algemeen directeur Tomas Legrand geeft alvast het goede voorbeeld.
Ons pas goedgekeurde Europees onderzoeksproject i.s.m. internationale partners vanuit België, Nederland, Frankrijk en Engeland zet in op blijven werken met kanker, en bestaat uit verschillende sporen: jobcoaching voor mensen met kanker, een opleidingstraject voor hr-professionals en een toolbox voor bedrijven. 
Stem op woensdag 6 en donderdag 7 februari zeker af op MNM tussen 23 u. en middernacht, want dan nemen onze laatstejaars Journalistiek de studio over tijdens Student Late Night!
Als student je eigen onderneming oprichten op school, zonder risico om te falen en zonder je te moeten bekommeren om de administratie: het kan voorlopig alleen in Gent. Gentrepreneur Company, zo heet de nieuwe coöperatieve vennootschap die daarvoor opgericht werd door Universiteit Gent, HOGENT en Arteveldehogeschool. Deze samenwerking is enig in zijn soort en oogst alvast internationale interesse.
Donderdag 31 januari heeft Arteveldehogeschool getuigschriften uitgereikt aan 15 studenten, als bekroning voor hun harde werk in excellentietraject ‘Aim for Die Sterreweg’. Dat uniek project geeft elk jaar een ander team van studenten de kans om de zorg voor kinderen met een beperking in Zuid-Afrika te verbeteren.
99 studenten Bedrijfsmanagement werkten de afgelopen week tijdens Bootcamp Businessplan een businessplan uit voor een prestarter, start-up, of een onderneming met nood aan een frisse blik. "Fantastisch leerrijk, we werden echt met onze neus in de realiteit geduwd”, klinkt het.
Maandagavond 28 januari om 19.30 u. brengen de laatstejaarsstudenten Journalistiek en Grafische en digitale media van Arteveldehogeschool een liveshow over #inventedinbelgium, #builtinbelgium en #madeinbelgium. Graag nodigen we jullie uit op deze luisterrijke avond in De Centrale, met fascinerende gastsprekers, puike reportages en liveband.
Minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 60.000 euro in de verdere digitalisering van studiemateriaal voor studenten hoger onderwijs met lees-, spel- en/of schrijfproblemen. Goed nieuws voor alle (toekomstige) studenten met een functiebeperking.
Opvoeden doe je in en voor de samenleving. Daarom organiseerde de opleiding Pedagogie van het jonge kind vandaag een politiek debat rond welzijn, jeugd en onderwijs in Vlaanderen. Zo kregen de studenten een beter inzicht in hoe onze samenleving georganiseerd wordt en hoe het beleid tot stand komt. 

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaat de strijd aan met burn-out. Daarvoor heeft haar kabinet subsidies toegekend aan enkele beloftevolle projecten. Ook Arteveldehogeschool ontvangt steun, om te onderzoeken hoe interventietheater kan helpen tegen arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.
Binnen enkele jaren verschijnt aan Dok Zuid een nieuwe campus van Arteveldehogeschool. Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) en Arteveldehogeschool ondertekenen daartoe op donderdag 17 januari om 9 uur de officiële samenwerkingsovereenkomst. Beide partners gaan een unieke en intense samenwerking aan voor dit bouwproject. Samen zullen ze het bestek uitschrijven én de invulling bepalen, afgestemd op de noden van zowel de buurt en haar inwoners, als de hogeschool. In het nieuwe stadsdeel zal niet enkel ruimte zijn voor onderwijs met de komst van een nieuwe campus, maar ook voor woongelegenheden. De ambitie is om een open campus te creëren, die verweven is met de buurt.
Terwijl de meeste studenten midden in de examens zitten, zijn de ogen van studenten verpleegkunde aan Arteveldehogeschool gericht op de hoogtechnologische simulatiepop Roger. Sinds dit jaar maakt simulatieonderwijs namelijk een verplicht deel uit van het curriculum. “Zo kunnen studenten in een veilige leeromgeving hun verworven kennis en vaardigheden toepassen in realistische situaties, en leren uit hun fouten.”
Lesgeven aan een internationale klasgroep zorgt voor specifieke uitdagingen. Studenten hebben verschillende verwachtingen, (moeder)talen, culturen en onderwijservaringen. Om docenten hierop optimaal voor te bereiden ontwikkelde Arteveldehogeschool een Small Private Online Course (SPOC) uit vier modules.
Ontwikkeld door internationaal team studenten 3ID Labs aan Arteveldehogeschool
Als je wat ouder wordt en minder goed te been bent, lonkt eenzaamheid om de hoek. Daar wou City of People verandering in brengen met het project 'Hello Jenny'. De technologie brengt senioren in contact met buddies uit de buurt, die langskomen om te helpen met boodschappen, om een babbel te doen of een spelletje kaart te spelen. Verschillende studenten Sociaal werk doen als vrijwilligers mee aan het project en zijn erg enthousiast.
"Vanaf dag één in mijn opleiding Kleuteronderwijs was ik geboeid door het thema diversiteit", aldus Elfie Van Haudenhuyse. Daarom werkte zij als bachelorproef een leidraad uit voor scholen, om het veranderingsproces naar aanleiding van superdiversiteit te (bege)leiden. Die bachelorproef is nu genomineerd voor de Vlaamse Klasseprijs.
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block laat een vergoedingsmodel uitwerken voor de mondhygiënist, het paramedische beroep dat ze eerder dit jaar in het leven riep.
Eind november kwamen maar liefst 130 mentoren, directies, zorgcoördinatoren langs bij onze opleiding Kleuteronderwijs. Het opzet? Ideeën uitwisselen rond SMArt, het nieuwe stageconcept van Arteveldehogeschool.
Op donderdag 6 december presenteerden onderzoekers van de opleiding Sociaal werk de resultaten van een onderzoeksproject over 'radicalisering als uitdaging voor het jeugdwelzijnswerk'. Ze onderzochten de effecten van het huidige Vlaamse 'deradicaliseringsbeleid' in het grootstedelijke jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd.
Arteveldehogeschool en OAMK zijn reeds vele jaren goede partners. Niet alleen organiseren we al geruime tijd uitwisselingen voor studenten en medewerkers uit diverse opleidingen, sinds dit academiejaar werken we ook heel intensief samen in 3ID LABS: een gloednieuw onderwijsproject waarbij studenten gedurende een semester interdisciplinair, intergenerationeel en internationaal samenwerken aan een oplossing voor een complex maatschappelijk probleem via de principes van studiolearning en design thinking.
Op 27 november 2018 organiseert onze opleiding Bachelor in de vroedkunde een symposium en academische zitting ter gelegenheid van de Internationale Leerstoel Francine Gooris, die aan haar 7de editie toe is. Vroedvrouw Francine Gooris stond aan de wieg van de opleiding vroedkunde.
Vorige week lanceerden Muslinked, Markant en Arteveldehogeschool het platform #SheDIDIT, bedoeld om ondernemende vrouwen met een diverse achtergrond te helpen om hun droom na te jagen. Een project waar we fier op zijn!
Wow! Klimaatactie leeft aan Arteveldehogeschool! We kregen meer dan 200 blue planet handen toegestuurd en heel wat studenten en medewerkers liepen mee in de klimaatmars op 2 december. Fantastisch!
Verpleegkundigen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen leiderschapsvaardigheden, blijkt uit onderzoek van Arteveldehogeschool. Zonde, want 'clinical leaders' hebben een erg positieve invloed op de kwaliteit van geleverde zorg. Daarom werkten onze onderzoekers verschillende ondersteuningstools uit onder de naam CARMEN, die verpleegkundigen helpen groeien als clinical leaders.
Terwijl wij lagen te slapen in de nacht van 9 op 10 november, bogen 20 studenten Bedrijfsmanagement en International Business Management zich over een wereldprobleem. Niet alleen, maar samen met 150 studenten van 15 universiteiten en hogescholen, verspreid over de hele wereld. Via grote schermen en online tools bundelden ze hun krachten om tot creatieve, duurzame en financieel haalbare oplossingen te komen.

Pagina's