RePLAY methodieken

Hoe neem je je team mee in het verhaal over risicovol spelen? Elke professional heeft zijn eigen mening over risicovol spelen... en toch zijn jullie samen verantwoordelijk om kinderen veilige uitdaging te bieden. 

Het is voor professionals eenvoudiger om risicovol spelen te ondersteunen in een team dat samen vernieuwend wil zijn, risico’s wil nemen en moeilijkheden wil bespreken. Daarom is belangrijk dat je samen met je collega's een cultuur creëert waarin het evident is om over risicovol spelen te spreken - in het team en met ouders en andere professionals. Zo laten jullie het thema écht leven in de voorziening.

In de eerste plaats gebeurt dat informeel: door geregeld bij elkaar te polsen hoe iedereen groeit in het thema. In de drukte van elke dag is risicovol spelen natuurlijk maar 1 van de vele thema’s die besproken worden … Daarom is het goed als je het thema tot een vast agendapunt van het teamoverleg maakt. Zo toon je dat het belangrijk is om dit ook formeel op te volgen. Hoe kan je zo’n formele bespreking vormgeven? Daarvoor ontwikkelden we een reeks RePLAY methodieken

Klik op de afbeelding om de RePLAY methodieken te downloaden. Inderdaad: gratis en voor niks!*

* Deze methodieken zijn het resultaat van een tweejarig praktijkgericht onderzoeksproject van de Arteveldehogeschool. We willen het werkveld met deze methodieken op een toegankelijke en kwaliteitsvolle manier ondersteunen in het werken aan risicovol spelen. Je mag onze methodieken daarom enkel downloaden en delen met anderen onder deze voorwaarden:
  • Je vermeldt © RePLAY Arteveldehogeschool als maker. De juiste referentie is: Sienaert, H., Vandorpe, B., Wemel, S., Ceulemans, A., & Lehouck, V. (2019). RePLAY methodieken. Professionals ondersteunen in het thema 'risicovol spelen' [onuitgegeven document]. Arteveldehogeschool, Gent, België. Geraadpleegd via www.risicovolspelen.be 
  • Je laat ons werk intact.
  • Je gebruikt ons werk niet commercieelWil je onze methodieken toch commercieel gebruiken? Neem contact op via helena.sienaert@arteveldehs.be