Risicocompetentie

Wie risicocompetent is, kan de mogelijkheden in een risicovolle situatie zien. Hij kan afwegen of hij niet of grensverleggend zal deelnemen aan de situatie, of de situatie zal (laten) omvormen tot een meer aanvaardbare situatie.

Hij baseert zich daarbij op een juiste inschatting van zijn eigen vaardigheden en de risico’s in de situatie.

(vrij naar Bertrands et al., 2014)