Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Van plasticvrije komkommers tot cosmetica en winkels zonder verpakkingen: duurzaamheid is steeds belangrijker bij de aankoop van producten als voeding of huishoudartikelen. Maar hoe ‘(duurzaam) verpakkingswijs’ is de Vlaming? Vinden ze duurzame verpakkingen belangrijk? Recycleren ze die verpakkingen? Begrijpen ze de verschillende recyclagesymbolen? En welke innovaties bestaan er op dit vlak?
Welke digitale en automation toepassingen liggen nu voor jouw organisatie binnen handbereik om je customer service te optimaliseren? We ontwikkelen een tool die op maat van jouw huidige noden en digitale profiel de next best steps selecteert.
Dit onderzoek focust op nieuwsconsumptie en -beleving van jongeren tussen 16 en 26 jaar. Meer in het bijzonder onderzoeken wij hun nieuwsmomenten. Onderzoek toont aan dat traditionele nieuwsformats van mainstream media steeds minder aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dat is spijtig, want gevestigde nieuwsmedia vervullen een belangrijke gatekeeping-rol en houden er doorgaans hoge, journalistieke standaarden op na, wat betreft nieuwsgaring en berichtgeving. Dit onderzoek wil uitmaken welke nieuwsmomenten belangrijk zijn voor deze jongeren (maar eventueel beter of anders kunnen ingevuld worden) en waarom (motivaties, frustraties, …).
De Social Media Impact -barometer (kortweg SMI-barometer) brengt jaarlijks in kaart hoe Vlaamse bedrijven hun merk kunnen versterken bij Vlaamse jongeren. De focus van het onderzoek ligt op sociale media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, …) en recente trends zoals influencermarketing. Uit de SMI-barometer 2020 blijkt dat influencermarketing bij jongeren nog altijd effect heeft. Daarnaast bevestigt Instagram stilaan haar rol als belangrijkste sociaal medium. Maar afhankelijk van de sector duiken er ook veel andere sociale media op. Het volledige rapport is gratis te downloaden op www.smibarometer.be
Dit project onderzoekt samen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners oplossingen om patiënten op een dynamische manier informatie en advies op maat te bieden aan de hand van slimme technologie.
Met dit project wensen we een begeleidingstraject te ontwikkelen op maat van Vlaamse familiebedrijven waar digitale transformatie en waarderend mensgericht ondernemen centraal staan.
SCAFFOLD betekent ONDERSTEUNEN. Dit onderzoeksproject wil dus op basis van wetenschappelijk onderzoek een state-of-the-art ePortfolio ontwerpen dat studenten in de gezondheidszorg maximaal ondersteunt in hun competentiegroei.
Van 8 april tot 10 mei 2020 organiseerden wij een grootschalige online enquête naar nieuws in coronatijd.
Jongeren rekenen op de hulp van hun ouders om 'fake nieuws' te herkennen. Maar dat is een probleem, want ouders geven aan dat ze zelf te weinig kennis hebben over fake nieuws. Hoe kunnen we ouders helpen om samen met hun kinderen het onderwerp fake nieuws aan te pakken?
Dit project heeft als doel om een platform te ontwikkelen om vooral innovatief lesmateriaal uit te wisselen tussen verschillende organisaties in de creatieve en crossmediale sector.
Er worden steeds meer apps gelanceerd in het welzijnswerk, maar vinden verschillende doelgroepen en stakeholders dezelfde criteria belangrijk om een app langdurig te gebruiken?
Dit onderzoeksproject gaat na hoe Vlaamse mediabedrijven via sociale media hun merk kunnen versterken bij jongeren. Hiermee bouwt het project verder op de onderzoeksresultaten van het afgelopen onderzoek 'Snapchat: van puberhype tot (journalistiek) medium?' De focus van het onderzoek wordt uitgebreid naar diverse sociale media, zijnde Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube en Musical.ly.
Dit onderzoeksproject focust op nieuwswijsheid van jongeren, specifiek ten aanzien van sociale media (zoals Facebook) en nieuwsaggregators (zoals Google). De kennis over en het omgaan met fake nieuws speelt hierin een belangrijke rol.
Dit onderzoeksproject focust op digitale stress en overload die wordt ervaren door werknemers uit de publieke sector. We brengen diverse digistress-profielen in kaart en focussen op oplossingen om digitale stress te verminderen.
Ontwikkeling van een verzameling van softwareapplicaties om de communicatie tussen ouderen en hun omgeving (mantelzorgers, familieleden en hulpverleners) te bevorderen.
Wie springt op de kar van deelinitiatieven, van de deeleconomie, van digitale platformen en wat is de motivatie daarvoor ? Wat typeert pro-sociale versus pro-self initiatieven en dito motivaties ?
In dit valorisatieproject ontwikkelen we een workshop en organiseren we een studiedag op basis van de onderzoeksresultaten uit het project 'Snapchat: van puberhype tot nieuw (journalistiek) medium?'

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden